ვიდეო რგოლი თავშესაფრის მაძიებელთა შესახებ
31.07.2019

კონსტიტუციის 42-ე მუხლმა მოამზადა ვიდეო რგოლი ლტოლვილების, თავშესაფრის მაძიებლებისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების შესახებ, რომლებიც იმყოფებიან საქართველოში. სოციალურ ვიდეო რგოლში წარმოდგენილმა ადამიანებმა პოლიტიკური, რელიგიური თუ სხვა მიზეზების გამო დატოვეს სამშობლო და თავი საქართველოს შეაფარეს.

alt