კონფერენცია "გირგვლიანის საქმე და სასამართლო პრაქტიკა"
29.07.2019

27 ივლისს, კონსტიტუციის 42-ე მუხლმა კონფერენცია „გირგვლიანის საქმე და სასამართლო პრაქტიკა“ გაიმართა. რომელიც ეხებოდა ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ დასკვნის პროექტს "უზენაესი სასამართლოს მიერ “გირგვლიანის საქმეზე” მიღებული გადაწყვეტილების ანალიზი სასამართლოს პრაქტიკისფონზე", რომლის თანახმადაც იმდროინდელი საპროცესო კანონმდებლობის და სასამართლო პრაქტიკის მხედველობაში მიღებით საკასაციო სასამართლოს ჰქონდა შესაძლებლობა და ვალდებულება „გირგვლიანის საქმე“ დაებრუნებინა ხელახალი სასამართლო განხილვისთვის და ასევე მიეღო კერძო განჩინება. 


ამ თემის შესახებ იხილეთ პირველი არხის სიუჟეტი.
alt