ვიდეოგალერეა
შევიწროება სამუშაო ადგილზე
13.02.2019

შევიწროება სამუშაო ადგილზე

შევიწროების მსხვერპლი შეიძლება გახდეს ქალიც და კაციც.
შევიწროება შესაძლოა გამოიხატოს ფიზიკურ, ვერბალურ, არავერბალურ, არასასურველ ქცევაში, რა დროსაც ადამიანი თავს დამცირებულად გრძნობს.

ბეჭდვა