ისარგებლე შენი უფლებით! გახადე შენი ხმა გადამწყვეტი!
11.10.2018

ისარგებლე შენი უფლებით! გახადე შენი ხმა გადამწყვეტი!

შშმ პირებმა, კერძოდ, ფსიქო-სოციალური საჭიროების, ინტელექტუალური შეზღუდვისა და ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირებმა, საარჩევნო უფლებით სარგებლობის უფლება 2014 წლის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით მიიღეს.