არასამთავრობოების გამოხმაურება მაგდა პაპიძის საქმესთან დაკავშირებით
10.10.2017