გენდერული დისკრიმინაციას ხელფასის განსაზღვრისას
11.09.2017