ვიდეოგალერეა

შევიწროება სამუშაო ადგილზე


შშმ პირებმა, კერძოდ, ფსიქო-სოციალური საჭიროების, ინტელექტუალური შეზღუდვისა და ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირებმა, საარჩევნო
უფლებით სარგებლობის უფლება 2014 წლის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით მიიღეს.


პოლიციის სისტემის შესახებ რადიო 1-ის ეთერში საუბრობს "კონსტიტუციის 42-ე მუხლის" იუირისტი რუსუდან მჭედლიშვილი.

https://1tv.ge/audio/policiis-sistema-reformebi-da-gamowvevebi/