ვაკანსია

ააიპ “კონსტიტუციის 42-ე მუხლი” აცხადებს კონკურსს სამართლებრივი კონსულტანტის (2 პოზიცია) პოზიციაზე, საქართველოში გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენლობის (UNHCR) მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში - ლტოლვილთა, თავშესაფრის მაძიებლთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა დაცვა და გაძლიერება”.

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 იანვარი-31 დეკემბერი 2019

ვაკანტური პოზიციები:

1.      სამართლებრივი კონსულტანტი - 2 პოზიცია

o   ანაზღაურება - 1 900 ლარი (დარიცხული ხელფასი)

სამუშაოს დაწყების დრო: 1 თებერვალი 2019

სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი

მოვალეობები:

პროექტის ბენეფიციარებისათვის სამართლებრივი კონსულტაციების, საჭიროების შემთხვევაში, იურიდიული დახმარების გაწევა, მათ უფლებრივ მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე; საქმისწარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში; ლტოლვილთა, თავშესაფრის მაძიებელთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის რეგულარული მონიტორინგი მათი განსახლების ადგილებზე და უფლებების შესახებ ცნობიერების ამაღლება; პარტნიორ არასამთავრობო და საერთაშორისო, მათ შორის დონორ ორგანიზაციებთან და შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობა; პროექტით გათვალისწინებული სხვა შესაბამისი აქტივობების შესრულება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

-       უმაღლესი იურიდიული განათლება

-       ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართლის საკითხებზე, მათ შორის, თავშესაფრისა და ბინადრობის უფლების მიღების, ასევე, მოქალაქეობის მინიჭების საკითხებზე მუშაობის გამოცდილება

-       სამართალწარმობის გამოცდილება ადმინისტრაციულ ორგანოებში; ეროვნულ სასამართლოებში წარმომადგენლობის გამოცდილება ჩაითვლება პრიორიტეტად

-       ენების ცოდნა: ინგლისური და რუსული (B2 დონე)

-       ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი სერტიფიკატი საერთო სპეციალიზაციით ჩაითვლება პრიორიტეტად

-        საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა

 უნარ-ჩვევები:

-         სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება

-         სრულყოფილი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია ქართულად, სრულყოფილი ზეპირი კომუნიკაცია ინგლისურად და რუსულად

-         სამუშაოს შესრულების მაღალი მოტივაცია და პასუხისმგებლობა

-         გუნდური მუშაობა და მაღალი სამუშაო ეთიკა

-         შემჭიდროებულ ვადებსა და დაძაბულ რეჟიმში სამუშაოს სრულყოფილად შესრულება

 

კონკურსი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

 

1.      დოკუმენტების მიხედვით კანდიდატების შერჩევა

2.      მეორე ეტაპზე გადასულ კანდიდატებისთვის გასაუბრება

3.      მესამე  ეტაპზე გადასულ კანდიდატებისთვის წერითი დავალება

გამოცხადებულ პოზიციებზე მომართვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ CV, სამოტივაციო წერილი, ინგლისური ენის (მოთხოვნილი დონის) ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი ან ინგლისურენოვანი საბაკალავრო ან/და სამაგისტრო პროგრამის დიპლომი და ორი რეკომენდატორის მონაცემები ა/წ 4 თებერვლის ჩათვლით შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე vacancy@article42.ge

სავალდებულოა მეილის დასახელებაში მიეთითოს ის პოზიცია, რომელზეც შემოგაქვთ განაცხადი.

არასრულყოფილად წარმოდგენილი განაცხადები განხილული არ იქნება.

 

ააიპ “კონსტიტუციის 42-ე მუხლი” აცხადებს კონკურსს წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის კვლევის სპეციალისტის (COI) პოზიციებზე, საქართველოში გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენლობის (UNHCR) მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში - ლტოლვილთა, თავშესაფრის მაძიებლთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა დაცვა და გაძლიერება”.                                        

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 იანვარი-31 დეკემბერი 2019

ვაკანტური პოზიცია:

1.      წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის კვლევის სპეციალისტი (COI) - 1 პოზიცია 

o   ანაზღაურება - 1 500 ლარი (დარიცხული ხელფასი)

სამუშაოს დაწყების დრო: 1 თებერვალი 2019

სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი

მოვალეობები:

პროექტის ბენეფიციარების წარმოშობის ქვეყნების შესახებ ინფორმაციის მოძიება სხვადასხვა წყაროებიდან, თარგმნა ქართულ ენაზე, ინფორმაციის სრულყოფილი დამუშავება და ანალიზი, იმგვარად რომ დამუშავებული ინფორმაცია იყოს სანდო და გადამოწმებადი, შესაბამისი ანგარიშების/ანალიზის მომზადება; დამუშავებული ინფორმაციის მიწოდება იურისტებისა და კონსულტანტებისათვის; პროექტის მიზნებისათვისათვის, სხვა შესაბამისი მოვალეობების შესრულება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

-       უმაღლესი განათლება სამართლის, პოლიტიკური ან ჰუმანიტარული მეცნიერების განხრით

-       კვლევით პროექტებში ჩართულობის გამოცდილება

-       აკადემიური წერის გამოცდილება

-       ენების ცოდნა: ინგლისური და რუსული (B2 დონე),

-        საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა

 უნარ-ჩვევები:

-         ანალიტიკური საქმიანობის უნარი

-         სრულყოფილი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია ქართულად, ინგლისურად და რუსულად

-         სამუშაოს შესრულების მაღალი მოტივაცია და პასუხისმგებლობა

-         გუნდური მუშაობა და მაღალი სამუშაო ეთიკა

-         შემჭიდროებულ ვადებსა და დაძაბულ რეჟიმში სამუშაოს სრულყოფილად შესრულება

 

კონკურსი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

 

1.      დოკუმენტების მიხედვით კანდიდატების შერჩევა

2.      მეორე ეტაპზე გადასულ კანდიდატებისთვის გასაუბრება

3.      მესამე  ეტაპზე გადასულ კანდიდატებისთვის წერითი დავალება

გამოცხადებულ პოზიციებზე მომართვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ CV, სამოტივაციო წერილი, კვლევა ან/და ანალიტიკური ნაშრომი, ინგლისური ენის (მოთხოვნილი დონის) ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი ან ინგლისურენოვანი საბაკალავრო ან/და სამაგისტრო პროგრამის დიპლომი და ორი რეკომენდატორის მონაცემები ა/წ 4 თებერვლის ჩათვლით შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე vacancy@article42.ge

სავალდებულოა მეილის დასახელებაში მიეთითოს ის პოზიცია, რომელზეც შემოგაქვთ განაცხადი.

არასრულყოფილად წარმოდგენილი განაცხადები განხილული არ იქნება.

 

კონკურსის მიზანიასამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების, როგორც დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმის და მის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი მექანიზმების შესახებ სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება

 

კონკურსში მონაწილეობის პირობები

 

ესეების კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ ნებისმიერი უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის მესამე და მეოთხე კურსის, ასევე მაგისტრატურის სტუდენტებს.

ესეების გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2019 წლის 31 იანვარი 18:00 საათი.

ესეს მოთხოვნები:

** ესეს საორიენტაციო მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 გვერდს;

** ესე უნდა აიკრიფოს 12 ზომის Sylfaen-ის შრიფტით;

** სტრიქონებს შორის დაშორება უნდა იყოს 1.5 ინტერვალი;

** სტატიაში გამოყენებული უნდა იყოს სქოლიოები. წყარო უნდა მიეთითოს ორიგინალ ენაზე, შემდეგი წესით: წიგნის შემთხვევაში - მიეთითოს წიგნის დასახელება; ავტორ(ებ)ის ან/და რედაქტორის სახელი და გვარი; ქალაქი, გამოცემის წელი, გვერდები; სტატიის შემთხვევაში - სტატიის დასახელება, ავტორ(ებ)ის სახელი და გვარი; გამოცემის დასახელება, გვერდები და წელი.

ნაშრომში დაცული უნდა იყოს შემდეგი თანმიმდევრობა:

1. ესეს სათაური

2. ავტორის სახელი და გვარი

3. უნივერსიტეტი, სწავლების საფეხური, კურსი

4. ესე

5. გამოყენებული ლიტერატურა

ესეს მიღება იწარმოებს შემდეგი წესით:

** ავტორმა ესეს ელექტრონული ვერსია უნდა გადმოაგზავნოს Word-ის დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე - office@article42.ge . სათაურის ველში მიუთითეთ - ესეების კონკურსი. ესე შეფასების კომისიის მიერ განიხილება  და ავტორს არაუგვიანეს 2018 წლის  10 თებევრლისა ეცნობება პასუხი ფინალურ ეტაპზე გადასვლის შესახებ.

** ესე, რომელშიც არ იქნება დაცული არსებული მოთხოვნები და თანმიმდევრობა, არ იქნება განხილული და ავტომატურად მოიხსნება კონკურსიდან.

** ესე უნდა აკმაყოფილებდეს მის მიმართ წაყენებულ ყველა მოთხოვნას.

გამარჯვებული ესეს ავტორი 3 თვიან არაანაზღუარებად სტაჟირებას გაივლის ა(ა)იპ „კონსტიტუციის 42-ე მუხლში“. სამ საუკეთესო ესეს ავტორს გადაეცემათ შესაბამისი სერტიფიკატები

 

დამატებითი ინფორმაციის მიღების მიზნით დაინტერესებული პირები დაგვიკავშირდით ნომერზე (+995) 032 299 88 56 ან მოგვწერეთ ელ. ფოსტაზეoffice@article42.ge

კონკურსი იმართება კანადის ადგილობრივი ინიციატივების ფონდის CFLI - ის მხარდაჭერით