ვაკანსია

ააიპ „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ აცხადებს ვაკანსიას სამართლებრივი კონსულტანტის თანამდებობაზე გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ლტოლვილთა, თავშესაფრის მაძიებელთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა დაცვა და გაძლიერება საქართველოში“ ფარგლებში.

პროექტი მიზანად ისახავს ლტოლვილებთან და თავშესაფრის მაძიებლებთან დაკავშირებული კანონმდებლობის განხორციელების ხელშეწყობას, პროექტის ბენეფიციარებისათვის სამართლებრივი დახმარების გაწევის გზით.

 

განცხადებების წარმოდგენის ბოლო ვადაა: 22 სექტემბერი, 2019 წ.

 

შრომითი ხელშეკრულების ხანგრძლივობა: 1 ოქტომბერი, 2019 – 31 დეკემბერი, 2019 (ხელშეკრულების გაგრძელების პერსპექტივით)

 

ანაზღაურება - 1900 ლარი (დარიცხული ხელფასი)

 

სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი

 

მოვალეობები:

·        პროექტის ბენეფიციარებისთვის სამართლებრივი კონსულტაციის და საჭიროების შემთხვევაში, იურიდიული დახმარების გაწევა; მათ შორის, სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება, ინფორმაციის გამოთხოვა შესაბამისი უწყებებიდან,  და სხვა;

·        საჭიროების შემთხვევაში, საქმისწარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში და საერთო სასამართლოებში;

·        პროექტის ბენეფიციარებისთვის მათი უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, მათ შორის, მარტყოფის მიმღებ ცენტრში, დროებითი განთავსების ცენტრში და სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში;

·        სტატუსის მაძიებელი პირებისთვის იმ ინსტიტუტებისა და დაწესებულებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, რომლებიც სტატუსის მაძიებლებს სოციალურ და სხვა სახის დახმარებას უწევენ;

·        შესაბამისი უწყებებისთვის ინფორმაციის მიწოდება ლტოლვილთა, თავშესაფრის მაძიებელთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა უფლებების შესახებ ეროვნული, რეგიონალური და საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით; 

·        გაეროს ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარიატთან თანამშრომლობით სამართლებრივ დაცვასთან დაკავშირებული შესაბამისი საინფორმაციო მასალების მომზადება და გავრცელებისთვის ხელშეწყობა;

·        საჭიროების შემთხვევაში, აქტიური ჩართულობა საკანონდებლო ცვლილებების პროცესში, რომლებსაც შეუძლიათ გავლენა იქონიონ პროექტის ბენეფიციარებზე;

·        თავშესაფრის მაძიებელთა ინტერვიუებზე დასწრება მონიტორინგის მიზნით;

·        თავშესაფრის მაძიებლებისთვის დახმარების გაწევა თავშესაფრის განცხადების მომზადებაში;

·        სპეციალური საჭიროების მქონე პირების ადრეულ ეტაპზე იდენტიფიცირება და მათთვის შესაბამისი დახმარების გაწევის პროცესში პრიორიტეტის მინიჭება;

·        საჭიროების შემთხვევაში, იმ ადმინისტრაციული, სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეების მონიტორინგი, სადაც ფიგურირებენ ლტოლვილები, ჰუმანიტარული სტატუსის მფლობელები ან თავშესაფრის მაძიებლები და შესაბამისი დახმარების გაწევა;

·        პროექტის ბენეფიციარებისთვის სამართლებრივი კონსულტაციის გაწევა 24 საათიანი ცხელი ხაზის მეშვეობით;

·        პროექტის ბენეფიციარების უფლებრივ მდგომარეობასთან დაკავშირებით ვიდეო რგოლის მომზადებაში აქტიური მონაწილეობა;

·        საჭიროების შემთხვევაში, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილ რადიო პროგრამებში მონაწილეობა პროექტის ბენეფიციარების უფლებრივ მდგომარეობაზე;

·        სკოლის მოსწავლეებისთვის ინტერაქტიული გაკვეთილების ჩატარება (თვეში ერთხელ) თბილისში და სხვა ქალაქებში;

·        საჭიროების შემთხვევაში, საჯარო განცხადებებისა და პრეს-რელიზის მოსამზადებლად შესაბამისი ინფორმაციის დამუშავება;

·        პარტნიორ არასამთავრობო და საერთაშორისო, მათ შორის, დონორ ორგანიზაციებთან და შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობა;

·        საჭიროებისამებრ, პროექტით გათვალისწინებულ სხვა საქმიანობებში მონაწილეობა.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 

·        უმაღლესი იურიდიული განათლება

·        ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი სერტიფიკატი საერთო სპეციალიზაციით

·        საერთო სპეციალიზაციით მუშაობის და ადმინისტრაციულ ორგანოებში სამართალწარმოების არანაკლებ სამ წლიანი გამოცდილება

·        სამართლებრივი კვლევების განხორციელების გამოცდილება

·        ენების ცოდნა: ქართული (სრულყოფილად), ინგლისური (ძალიან კარგად)

·        საოფისე კომპიუტერული პროგრამების კარგი ცოდნა

 

პრიორიტეტი მიენიჭებათ იმ კანიდატებს, რომლებსაც გააჩნიათ:

 

·        სამართალში მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი

·        საერთო ან/და საკონსტიტუციო სასამართლოებში წარმომადგენლობის გამოცდილება

 

უნარ-ჩვევები:

 

·        სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება

·        ქართულ ენაზე სრულყოფილი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია

·        სამუშაოს შესრულების მაღალი მოტივაცია და პასუხისმგებლობა

·        გუნდური მუშაობა და მაღალი სამუშაო ეთიკა

·        შემჭიდროებულ ვადებსა და დაძაბულ რეჟიმში სამუშაოს სრულყოფილად შესრულება.

 

კონკურსი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

 

1.      დოკუმენტების მიხედვით კანდიდატების შერჩევა

2.      გასაუბრება მეორე ეტაპზე გადასული კანდიდატებისთვის

3.      საჭიროების შემთხვევაში, წერითი დავალება მესამე  ეტაპზე გადასულ კანდიდატებისთვის.  

 

გამოცხადებულ პოზიციებზე მომართვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ  ავტობიოგრაფია (CV), სამოტივაციო წერილი, უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და ორი რეკომენდატორის მონაცემები  შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე office@article42.ge

 

სავალდებულოა მეილის დასახელებაში მიეთითოს ის პოზიცია, რომელზეც შემოგაქვთ განაცხადი. არასრული სახით წარდგენილი განაცხადები განხილული არ იქნება.

 

ააიპ კონსტიტუციის 42-ე მუხლი აცხადებს კონკურსს აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე.

ანაზღაურება გამოცდილების შესაბამისად.


ძირითადი მოთხოვნები:

** უმაღლესი განათლება (სასურველია იურიდიული);
** მენეჯერად მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება;
** საპროექტო წინადადებების მომზადების გამოცდილება;
** საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან მუშაობის გამოცდილება;
** არასამთავრობო სექტორში მუშაობის გამოცდილება;
** ანალიტიკური და შემოქმედებითი აზროვნების უნარი;
** კრიზისულ სიტუაციებში გადაწყვეტილების მიღების უნარი;
** ინგლისური ენის სრულყოფილი ცოდნა (სასურველია რუსული ან სხვა უცხო ენების ცოდნა);
** კომუნიკაბელურობა;
** გუნდური მუშაობის კომპეტენცია;
** კომპიუტერული უნარ-ჩვევები.

აღმასრულებელი დირექტორის უფლება-მოვალეობები:

** ინიშნება ორგანიზაციის გამგეობის მიერ 2 (ორი) წლის ვადით;
** გამგეობასთან შეთანხმებით, მოქმედებს ორგანიზაციის სახელით და წარმოადგენს მესამე პირებთან ურთიერთობაში;
** გამგეობას დასამტკიცებლად წარუდგენს პროგრამებს და პროექტებს;
** პასუხისმგებელია ფანდრაიზინგის პროცესის ორგანიზებაზე;
** ხელს აწერს ორგანიზაციის ფინანსურ დოკუმენტებს;
** განკარგავს და ანგარიშვალდებულია ფულადი სახსრებისა და მატერიალური რესურსების გამოყენებაზე;
** წარმართავს ორგანიზაციის აპარატის მუშაობას;
** დებს ხელშეკრულებებს ორგანიზაციის სახელით;
** აცხადებს და ატარებს კონკურსს ყველა ვაკანტურ თანამდებობაზე, გამგეობის მიერ დამტკიცებული დებულების შესაბამისად;
** ზედამხედველობს ორგანიზაციის შინაგანაწესისა და ეთიკის წესების დაცვას და საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი ზომების მიღების მიზნით მიმართავს გამგეობას.
** ახორციელებს წესდებით გათვალისწინებულ სხვა უფლება-მოვალეობებს;

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა, უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

** რეზიუმე (CV);
** სამოტივაციო წერილი;
** ორგანიზაციაში საქმიანობის 6 თვიანი სამუშაო გეგმა;
** ორი რეკომენდატორის საკონტაქტო ინფორმაცია.

განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 22.09.2019 წ.

კონკურსის 1-ლ ეტაპზე, მოხდება წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისობის შემოწმება მითითებულ მოთხოვნებთან. კონკურსის მე-2 ეტაპი, კანდიდატებთან გასაუბრება.

დავუკავშირდებით მხოლოდ კონკურსის პირველი ეტაპისათვის შერჩეულ კანდიდატებს. არასრულად წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არ განიხილება.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელფოსტა: office@article42.ge