ინფოგრაფიკი - ევროპული სასამართლოს და გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოების გადაწყვეტილებების საფუძველზე საქმეთა ხელახლა განხილვისა და გამოძიების სტატისტიკა საქართველოში 2018 წლის დეკემბრის მონაცემებით
08.07.2019

ინფოგრაფიკი მომზადდა არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42- მუხლის“ „ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოების გადაწყვეტილებების (საქართველოს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებასა და სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით) აღსრულების გაუმჯობესება ადვოკატირებისა და კვლევების გზით პროექტის ფარგლებში.

დოკუმენტი მომზადა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი პროექტის კანონის უზენაესობის ხელშეწყობა საქართველოში“ ფინანსური მხარდაჭერით

დოკუმენტში წარმოდგენილია ევროპული სასამართლოს და გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოების გადაწყვეტილებების საფუძველზე საქმეთა ხელახლა განხილვისა და გამოძიების სტატისტიკა საქართველოში 2018 წლის დეკემბრის მონაცემებით.