ინფოგრაფიკები
ინფოგრაფიკი - ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების გადაწყვეტილებების აღსრულების სისტემა საქართველოში
08.07.2019

ინფოგრაფიკი მომზადდა არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42- მუხლის“ „ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოების გადაწყვეტილებების (საქართველოს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებასა და სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით) აღსრულების გაუმჯობესება ადვოკატირებისა და კვლევების გზით პროექტის ფარგლებში.

დოკუმენტი მომზადა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი პროექტის კანონის უზენაესობის ხელშეწყობა საქართველოში“ ფინანსური მხარდაჭერით

დოკუმენტში წარმოდგენილია ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების გადაწყვეტილებების აღსრულების სისტემა საქართველოში.

ბეჭდვა