ინფოგრაფიკები

ინფოგრაფიკი მომზადდა არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42- მუხლის“ „ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოების გადაწყვეტილებების (საქართველოს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებასა და სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით) აღსრულების გაუმჯობესება ადვოკატირებისა და კვლევების გზით პროექტის ფარგლებში.

დოკუმენტი მომზადა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი პროექტის კანონის უზენაესობის ხელშეწყობა საქართველოში“ ფინანსური მხარდაჭერით

დოკუმენტში წარმოდგენილია ევროპული სასამართლოს და გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოების გადაწყვეტილებების საფუძველზე საქმეთა ხელახლა განხილვისა და გამოძიების სტატისტიკა საქართველოში 2018 წლის დეკემბრის მონაცემებით.

 

ინფოგრაფიკი მომზადდა არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42- მუხლის“ „ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოების გადაწყვეტილებების (საქართველოს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებასა და სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით) აღსრულების გაუმჯობესება ადვოკატირებისა და კვლევების გზით პროექტის ფარგლებში.

დოკუმენტი მომზადა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი პროექტის კანონის უზენაესობის ხელშეწყობა საქართველოში“ ფინანსური მხარდაჭერით

დოკუმენტში წარმოდგენილია თუ რა ფორმით აღასრულებენ საერთაშორისო მექანიზმების გადაწყვეტილებებს საერთო სასამართლოები და საგამოძიებო ორგანოები საქართველოში.

ინფოგრაფიკი მომზადდა არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42- მუხლის“ „ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოების გადაწყვეტილებების (საქართველოს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებასა და სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით) აღსრულების გაუმჯობესება ადვოკატირებისა და კვლევების გზით პროექტის ფარგლებში.

დოკუმენტი მომზადა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი პროექტის კანონის უზენაესობის ხელშეწყობა საქართველოში“ ფინანსური მხარდაჭერით

დოკუმენტში წარმოდგენილია საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილებების აღსრულების სტატისტიკა 2018 წლის დეკემბრის მონაცემებით.

ინფოგრაფიკი მომზადდა არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42- მუხლის“ „ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოების გადაწყვეტილებების (საქართველოს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებასა და სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით) აღსრულების გაუმჯობესება ადვოკატირებისა და კვლევების გზით პროექტის ფარგლებში.

დოკუმენტი მომზადა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი პროექტის კანონის უზენაესობის ხელშეწყობა საქართველოში“ ფინანსური მხარდაჭერით

დოკუმენტში წარმოდგენილია ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების გადაწყვეტილებების აღსრულების სისტემა საქართველოში.

ქალი მსჯავრდებულებისთვის, რომელთაც განუცდიათ ძალადობა და დისკრიმინაცია, და მათი დაუცველი შვილებისთვის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება