სიახლეები
იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, 2020 წლის 10 მარტს პარლამენტს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე ასარჩევად ნინო ქადაგიძის კანდიდატურა წარუდგინა. ის ერთ-ერთია იმ 10 პირიდან, რომელიც 2018 წლის დეკემბრის ბოლოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ყოველგვარი საჯარო განხილვისა და დისკუსიის გარეშე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ ასარჩევად საკანონმდებლო ორგანოს წარუდგინა. კოალიციის შეფასებით სიაში მოხვედრილი კანდიდატების სასამართლოში მოქმედი გავლენიანი ჯგუფის ლიდერები, წევრები ან მათ მიმართ ლოიალურად განწყობილი პირები იყვნენ. ნინო ქადაგიძის შემთხვევაში ეს კარგად გამოჩნდა იურიდიულ კომიტეტში მისი მოსმენის დროს, სადაც მას გაუჭირდა სასამართლოს დამოუკიდებლობის კუთხით არსებულ შიდა საფრთხეებზე საუბარი და ფაქტობრივად უარყო სასამართლოში გავლენიანი ჯგუფის, ე.წ. „კლანის” არსებობა. 

ასევე ის ერთ-ერთია იმ 14 პირიდან, რომელიც გასული წლის ბოლოს უზენაეს სასამართლოში მნიშვნელოვანი ხარვეზების ფონზე დაინიშნა. ეს პროცესი დადებითად არ შეუფასებია არცერთ დამოუკიდებელ დამკვირვებელს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის გარეთ.

მნიშვნელოვანია, რომ საბჭომ ნინო ქადაგიძის წარდგენის შესახებ გადაწყვეტილება მხოლოდ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებთან დახურულ კარს მიღმა გამართული კონსულტაციების საფუძველზე მიიღო. საკითხის განხილვაში ჩართული არ ყოფილან პირველი და მეორე ინსტანციის მოსამართლეები, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული პირები. მართალია, ამის ვალდებულება საკანონმდებლო დონეზე საბჭოს არ გააჩნდა, მაგრამ პროცესისთვის მეტი ლეგიტიმაციის მისანიჭებლად და საკითხის მიმართ არსებული მაღალი საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით, მიზანშეწონილი იყო შერჩევის პროცესის ღიად და ინკლუზიურად წარმართვა.

პროცესის მიმართ ზემოაღნიშნული კითხვებისა და თავად კანდიდატის უზენაეს სასამართლოში მოსამართლედ განწესების ისტორიის გათვალისწინებით, კოალიცია გაუმართლებლად მიიჩნევს, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოზიციაზე ნინო ქადაგიძის წარდგენას და მოუწოდებს დეპუტატებს უარი თქვან წარდგენილი კანდიდატის მხარდაჭერაზე.
 
COVID-19 ვირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით, ააიპ „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“გადადის მუშაობის დისტანციურ რეჟიმზე. 
 
UNHCR პროექტის გუნდს, თავშესაფრის მაძიებლები, ლტოლვილები და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები კონსულტაციისა და იურიდიული დახმარების მისაღებად, შესაძლებელია დაუკავშირდეთ შემდეგ ნომერზე:
 
The UNHCR Project Staff HOTLINE: 593 111 405
Email: a.gudadze@article42.ge
სამუშაო საათები: 10:00 - 18:00 
 
Web-page: www.article42.ge
Facebook: “Article 42 of the Constitution”
 
„კონსტიტუციის 42- მუხლი“ იწყებს ახალი ინოვაციური პროექტის - „მომავლის ადვოკატთა იურიდიული კლინიკის“  განხორციელებას, რომლის მიზანია იურიდიული, საერთაშორისო სამართლის და საერთაშორისო ურთიერთობების (ბაკალავრიატის მე-4 კურსის და მაგისტრატურის) სტუდენტებს, ასევე დიპლომირებულ იურისტებს მისცეს შესაძლებლობა იმუშაონ პრაქტიკოს ადვოკატებთან რეალურ საქმეებზე; შეიძინონ ადვოკატისათვის საჭირო პრაქტიკული ცოდნა და უნარები. 

კლინიკის ინოვაციურობა გამოიხატება იმაში, რომ პირველად საქართველოში სისხლის სამართლის, ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართლის პრაქტიკული კურსების გარდა,  კლინიკის სტუდენტებს შეეძლებათ იმუშაონ სტრატეგიული სამართალწარმოებისა და  საერთაშორისო დაცვის საქმეებზე და გაიარონ ადვოკატთა საკომუნიკაციო უნარების გაძლიერების ინტენსიური  კურსი. 

კლინიკის უპირატესობებია:
 1. სწავლება წარიმართება „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ ბაზაზე;
 2. ყველა მონაწილე ჩაერთვება მიმდინარე რეალურ საქმეებში;
 3. მონაწილეები იმუშავებენ დარგის გამორჩეულ პროფესიონალებთან;
 4. წარჩინებულებს შესაძლებლობა ექნებათ გახდნენ ორგანიზაციის წევრები და დასაქმდნენ სხვადასხვა პროექტებში;
 5. წარჩინებულ სერტიფიცირებულ ადვოკატებს შესაძლებლობა ექნებათ გაიარონ პროფესიაში შესვლის 6 თვიანი სავალდებულო კურსი „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ ადვოკატების მენტორობით; 
 6. კლინიკის მონაწილეები „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ სახელით მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა შეხვედრაში, ღონისძიებაში, კონფერენციაში, პრეზენტაციასა და ტრენინგში;
 7. მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული კლინიკის მონაწილეთა ინდივიდუალური ინტერესები;
 8. კლინიკის წარჩინებით დასრულების შემთხვევაში გაიცემა კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სერტიფიკატი; 
 
მიღება მოხდება შემდეგ სასწავლო მოდულებზე:
 1. სისხლის სამართლის პრაქტიკული კურსი; 
 2. ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართლის პრაქტიკული კურსი;
 3. სტრატეგიული სამართალწარმოების და საერთაშორისო დაცვის პრაქტიკული კურსი; (საკონსტიტუციო სამართალწარმოება, წარმომადგენლობა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში; გაეროს კომიტეტებში);
 4. ადვოკატთა საკომუნიკაციო უნარების ინტენსიური კურსი, რომელიც მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
 • ეფექტიანი და დამარწმუნებელი კომუნიკაცია
 • საჯარო გამოსვლა
 • წერითი კომუნიკაცია იურისტებისათვის
 • მედიასთან კომუნიკაცია
 • არასრულწლოვან პატიმრებთან, ძალადობის მსხვერპლებთან, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან კომუნიკაციის ტექნიკები და ნორმები
 • კონფლიქტის მოგვარება და პრევენცია
 • იმიჯის და რეპუტაციის ფორმირება; სოციალური ქსელების ეფექტიანად მართვა და გამოყენება;
კლინიკის სტუდენტს შესაძლებლობა ექნება აირჩიოს ერთი ან მეტი კურსი. ადვოკატთა საკომუნიკაციო უნარების ინტენსიური კურსი იქნება სავალდებულო. სამუშაო დღეების და დროის შეთანხმება მოხდება ინდივიდუალურად.   

მიღების კრიტერიუმები: 

კლინიკაში მიიღებიან იურიდიული, საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის, მაგისტრატურის სტუდენტები, დიპლომირებული იურისტები. 
უპირატესობა მიენიჭებათ ინგლისური ენის მცოდნე კონკურსანტებს. 

კლინიკის ხანგრძლივობა: 3 თვე  (2020 წლის აპრილი, მაისი, ივნისი)
ღირებულება:  200 ლარი თვეში ( ერთი მოდული + საკომუნიკაციო უნარების ინტენსიური კურსი)

წარმოსადგენი საბუთები:

კლინიკაში მონაწილეობის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს ბიოგრაფია (CV); სამოტივაციო წერილი; ცნობა უმაღლესი სასწავლებლიდან, რომლითაც დაადასტურებს, რომ ნამდვილად სწავლობს იურიდიული, საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსზე ან მაგისტრატურის საფეხურზე; უმაღლესდამთავრებულებმა უნდა წარმოადგინონ დიპლომის ასლი. 

საბუთების წარმოდგენა უნდა მოხდეს ელექტრონულად შემდეგ მისამართებზე: office@article42.ge; vladimermkervalishvili@gmail.com

საბუთების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 20 მარტი. მეილის დასახელებაში უნდა მიეთითოს „იურიდიული კლინიკა“.

მონაწილეთა შერჩევა:
მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდულია, ამიტომ შერჩევა მოხდება კონკურსის სახით. კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად: 
 1. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზი და შეფასება; 
 2. გასაუბრება. კომპეტენციის დონის დადგენის ან უნარების განსაზღვრის მიზნით, შესაძლოა კანდიდატს მოეთხოვოს პრაქტიკული სავარჯიშოს/დავალების შესრულება.
არასრულყოფილად წარმოდგენილი განაცხადები განხილული არ იქნება. დავუკავშირდებით მხოლოდ მეორე ეტაპზე გადასულ კანდიდატებს.

გისურვებთ წარმატებებს!
 
საფრანგეთის საელჩოს მიერ ბავშვის უფლებადამცველი ორგანიზაციებისთვის  გამოცხადებულ კონკურსში, ნომინაციაზე „ბავშვის უფლებების დაცვა”  „კონსტიტუციის 42-ე  მუხლის“   გამგეობის    წევრმა, ორგანიზაცია „სმენისა  და მეტყველების დარღვევის მქონე    ბავშვთა   დახმარების    ასოციაციის“ ხელმძღვანელმა, მაია ასაკაშვილმა გაიმარჯვა.

საფრანგეთის საელჩოს პრემია ადამიანის უფლებების დარგში საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვისა და ხელშეწყობისთვის მოღვაწე ადგილობრივი ორგანიზაციების დასაჯილდოვებლად შეიქმნა. საფრანგეთს სურს, ამგვარად  მხარი დაუჭიროს საქართველოში ფუნდამენტური უფლებების დამცველებს.

კონკურსი გაეროს მიერ, 1989 წლის 20 ნოემბერს, ბავშვის უფლებათა საერთაშორისო კონვენციის მიღებიდან 30 წლის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით   გაიმართა. საფრანგეთის საელჩომ აღნიშნულ პრემიაზე  მეოთხედ გამოაცხადა  კონკურსი. პრემია 2000 ევრო ოდენობის თანხით 2020 წლის თებერვალში საზეიმო ცერემონიაზე   გადაეცა  გამარჯვებულ  ორგანიზაციას.

„სმენისა და მეტყველების დარღვევის მქონე  ბავშვთა  დახმარების  ასოციაცია’’, შშმ მშობელთა კავშირი,  დაფუძნებულია 1997  წელს. დღიდან დაარსებისა, არაერთი   მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელა შშმ ბავშვთა და   შშმ პირთა   საზოგადოებაში ინტეგრაციის   მიმართულებით. ორგანიზაცია  მუშაობს ინტელექტუალური შეფერხებისა და   ფსიქო-სოციალური  საჭიროების   მქონე პირებთან.  სწორედ აღნიშნული ჯგუფის მხარდაჭერისთვის  გადაეცა ორგანიზაციას საფრანგეთის საელჩოს  პრიზი. ეს მეორე გამარჯვებაა, პირველად  საფრანგეთის   საელჩომ ორგანიზაცია 2017 წელს  ადამიანის  უფლებათა დაცვის სფეროში შეტანილი წვლილისთვის დააჯილდოვა.

„საფრანგეთის   საელჩოს მხრიდან ეს არის უდიდესი   მხრდაჭერა და ორგანიზაციის  წევრთა  მრავალწლიანი შრომის დაფასება“, - აცხადებს მაია ასაკაშვილი. 

„კონსტიტუციის 42-ე  მუხლი  ულოცავს გამგეობის   წევრს, ქალბატონ  მაიას გამარჯვებას  და  უსურვებს წარმატებებს!
 
27 თებერვალს, თბილისის ღია უნივერსიტეტში, „კონსტიტუციის 42-ე მუხლმა“ წარადგინა ანგარიში, რომელიც საქართველოში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოების გადაწყვეტილებების აღსრულებაში გამოვლენილ ხარვეზებს ეხება და მათ აღმოსაფხვრელად გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე რეკომენდაციებს შეიცავს.
 
ანგარიში აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) და „აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის“ მხარდაჭერით მომზადდა. ანგარიშში ნაწილობრივ არის გათვალისწინებული პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის და იუსტიციის სამინისტროს შენიშვნები და რეკომენადციები.
 
პრეზენტაციას სასამართლო, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების, სახალხო დამცველის, იურიდიული დახმარების სამსახურის, ადვოკატთა ასოციაციის და უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს „42-ე მუხლის“ აღმასრულებელმა დირექტორმა, ვლადიმერ მკერვალიშვილმა და პროგრამის „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG)“ ხელმძღვანელმა გიორგი ჩხეიძემ. ანგარიში „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ საერთაშორისო სამართლის ექსპერტმა, ნანა მჭედლიძემ წარადგინა.
 
ანგარიშის თანახმად, ევროპის საბჭოში საქართველოს წევრობის 20-წლიან პერიოდში, ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტს აღსასრულებლად გადაეცა საქართველოს წინააღმდეგ ევროსასამართლოს მიერ მიღებული 127 გადაწყვეტილება და განჩინება. მათგან, მინისტრთა კომიტეტის საბოლოო რეზოლუციით აღსრულებულად ჩაითვალა 81 საქმე, ხოლო 46 საქმის აღსრულებაზე ზედამხედველობა მიმდინარეობს. საქართველოს მთავრობისათვის დაკისრებული კომპენსაციის ჯამური ოდენობა 1.04 მილიონი ევროა. ანგარიშის თანახმად, მომჩივნების სასარგებლოდ დაკისრებული კომპენსაციებს საქართველოს მთავრობა დროულად და სრული ოდენობით იხდის.

კვლევის მიხედვით, ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს მიმართ განხილულ საქმეებში მინისტრთა კომიტეტის მიერ იდენტიფიცირებულია ოთხი საკითხი, რომელიც ქვეყანაში არსებულ სისტემურ პრობლემებს გამოკვეთს და რომელთა მიმართ აღსრულება ე.წ. გაძლიერებული პროცედურით მიმდინარეობს. ეს საკითხები ეხება:

 • სიცოცხლის უფლებისა და წამების აკრძალვის დარღვევას სამართალდამცავი და პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომელთა მიერ და ამ დარღვევების არაეფექტიან გამოძიებას;
 • წინასწარი პატიმრობის უკანონობას და უფლების უკანონო შეზღუდვას;
 • რელიგიის თავისუფლების დარღვევას;
 • შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების დარღვევას.
რაც შეეხება გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოებს, მათ მიერ საქართველოსთან მიმართებაში სულ განხილულია 6 საქმე, რომელთაგან სხვადასხვა კონვენციებით გარანტირებულ უფლებათა დარღვევა 4 საქმეზე დადგინდა. საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილებების საფუძველზე, ხუთმა მომჩივანმა ჯამში 83.4 ათასი ლარის კომპენსაცია მიიღო.
 
ანგარიშში დადებითადაა შეფასებული ის გარემოება, რომ საქართველოს კანონმდებლობა იცნობს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების სრულყოფილად აღსრულების ყველა შესაძლო მექანიზმს, მათ შორის, ეროვნული სასამართლოების გადაწყვეტილებების გადასინჯვას, ასევე - საპარლამენტო ზედამხედველობას. თუმცა იქვე აღნიშნულია, რომ ეს პროცესები გარკვეული ნაკლოვანებებით ხასიათდება, მეტწილად იმ ფაქტის გამო, რომ ყველა აღნიშნული მექანიზმი ახლადშექმნილია და ნაკლებია მათი გამოყენების პრაქტიკა, ისევე როგორც მათ შესახებ ინფორმაცია.
 
ანგარიშის დასკვნით ნაწილში, „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ რიგი რეკომენდაციებით მიმართავს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, როგორც ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმების გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე პასუხისმგებელ უწყებას.
 
რეკომენდაციებს შორისაა ისეთი ღონისძიებების გატარება, როგორებიცაა ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში მომჩივანის, აგრეთვე თემატური არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვა, განსაკუთრებით იმ საქმეებში, სადაც გამოკვეთილია სისტემური პრობლემები.
 
„42-ე მუხლი“ მიიჩნევს, რომ უნდა შეიქმნას ამ პროცესში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და არასამთავრობო სექტორს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის მექანიზმი. დასკვნით ნაწილში ასევე ხაზგასმულია ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე საპარლამენტო ზედამხედველობის გაძლიერების აუცილებლობაც.
„კონსტიტუციის 42-ე მუხლმა“ დღეს უმასინძლა შეხვედრას, რომელზეც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს (ICC) საქართველოს ოფისის წარმომადგენლებმა არასამთავრობო ორგანიზაციებს სასამართლოს საქმიანობა გააცნეს. 
 
შეხვედრა ადამიანის უფლებათა სახლში გაიმართა და მას სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად, „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ გამგეობის თავმჯდომარე, კახა წიქარიშვილი, და აღმასრულებელი დირექტორი, ლადო მკერვალიშვილი, დაესწრნენ. 
 
შეხვედრის ფარგლებში, ICC-ის საქართველოს ოფისის წარმომადგენლებმა ორგანიზაციის საკომუნიკაციო სტრატეგიაზე, პარტნიორებთან თანამშრომლობასა და დაზარალებულთა ფონდის გეგმებზე ისაუბრეს.
 
ICC ოთხ წელზე მეტია იძიებს 2008 წელს ცხინვალის რეგიონში კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ და სამხედრო დანაშაულებს. საქართველო, როგორც რომის სტატუტის ხელმომწერი ქვეყანა, რომლის ფარგლებშიც ICC ჩამოყალიბდა, ვალდებულია, რომ სრულად ითანამშრომლოს სასამართლოსთან. იგივე ვალდებულება არ ვრცელდება რუსეთზე, ვინაიდან ის რომის სტატუტის ხელმომწერი არ არის.
 
 
„კონსტიტუციის 42-ე მუხლმა“, საკონსულტაციო კომპანია „ჯეპრას“ დახმარებით, ორგანიზაციის ახალი სტრატეგიული კომუნიკაციის გეგმა შეიმუშავა. საკომუნიკაციო გეგმა ორგანიზაციის რებრენდინგის ნაწილია, რომლის შედეგადაც, უახლოეს მომავალში, "42-ე მუხლი" ახალი სახელწოდებით, განახლებული სტრუქტურითა და საქმიანობის ახალი მიმართულებებით წარდგება.
 
14 თებერვალს, „ჯეპრას“ ექსპერტებმა საკომუნიკაციო გეგმის დეტალები „42-ე მუხლის“ გუნდის წევრებს გააცნეს. გეგმაში განსაზღვრულია „42-ე მუხლის“ მიზნობრივი ჯგუფები, მთავარი საკომუნიკაციო გზავნილები და არხები. ახალი საკომუნიკაციო გეგმა ხელს შეუწყობს „42-ე მუხლის“ საქმიანობის გამჭვირვალობას, ასევე ბენეფიციარებთან, პარტნიორებსა და დაინტერესებულ ჯგუფებთან თანამშრომლობას. 
 
საკომუნიკაციო გეგმა შემუშავდა USAID-ის 5-წლიანი ინიციატივის - ადამიანური და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება (HICD 2020) - ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს USAID-ის პარტნიორი ორგანიზაციების ადამინისტრირების და ეფექტიანობის გაუმჯობესებას. პროექტს ვაშინგტონში დაფუძნებული საკონსულტაციო კომპანია ME&A ახორციელებს. 
 
 

რატომ უთხრეს „42-ე მუხლის“ დაცვის ქვეშ მყოფ პირს პროგრამაში ჩართვაზე უარი

 
С ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ვადაგასული წამლების გარშემო ატეხილ ხმაურს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი ემატება, რომელიც „კონსტიტუციის 42-ე მუხლს“ გადახდა და რომელიც პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი რესურსების არაეფექტიანი მართვის პრობლემას უკავშირდება. 
 
საქმე ეხება ახლო აღმოსავლეთის ერთ-ერთი ქვეყნიდან ჩამოსულ ლტოლვილს, რომელსაც „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ საქართველოში თავშესაფრის მოპოვებაში ეხმარებოდა. აღნიშნულმა პირმა 2018 წლის ოქტომბერში, ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე, უკანონოდ გადმოკვეთა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი, რის გამოც მას ექვსი თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. როგორც პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებული, იგი C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებულ სამედიცინო გამოკვლევას დაექვემდებარა. მას ჩაუტარდა სამედიცინო გამოკვლევების სრული სპექტრი და შედეგად დადგინა, რომ მსჯავრდებული C ჰეპატიტის ვირუსით იყო დაავადებული. 
 
სახელმწიფო პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთასებულ, C ჰეპატიტის ვირუსით დაავადებულ მსჯავრდებულებს უფასოდ მკურნალობს, მიუხედავად პატიმართა მოქალაქეობრივი კუთვნილებისა. „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ ბენეფიციარიც ციხეშივე გააგრძელებდა უფასო სამედიცინო დახმარების მიღებას, თუმცა დაავადების გამოვლენიდან მალევე, მან სასჯელის მოხდა დაასრულა, პენიტენციური დაწესებულებიდან გათავისუფლდა და, შესაბამისად, C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში მონაწილეობის სამართლებრივი საფუძველიც დაკარგა.
 
„კონსტიტუციის 42-ე მუხლმა“ ამ ადამიანის პრობლემის შესახებ სპეციალურ პენიტეციურ სამსახურს, ჯანდაცვის სამინისტროს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. მთავრობის დადგენილება, რომელიც C ჰეპატიტის პროგრამის მართვის საკითხებს არეგულირებს, მსგავს ადამიანებს კვლავაც უფასო მკურნალობის მიღმა ტოვებს. 
 
დღეს ამ ადამიანის სიცოცხლეს საფრთხე კვლავ ემუქრება. მას არც მატერიალური და არც სამართლებრივი რესურსები აქვს საიმისოდ, რომ საკუთარი მკურნალობა დააფინანსოს, მაგრამ ამავდროულად, მისი C ჰეპატიტის პროგრამის მიღმა დატოვება საფრთხეს საქართველოს სხვა მოქალაქეებსაც უქმნის, რადგან დაავადების გავრცლების და ინფიცირებულ ადამიანთა რაოდენობის გაზრდის რისკი კვლავაც მაღალია. 
 
მნიშვნელოვანია, რომ იმ ფონზე, როდესაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშის მიხედვით, C ჰეპატიტის მკურნალობისათვის განკუთვნილ ნახევარდ მილიარდ ლარზე მეტი ღირებულების მედიკამენტს ვადა გაუვიდა, ყურადღება გამახვილდეს C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამაში არსებულ გამოწვევებზე. 
 
პროგრამის ბენეფიციართა წრის გაფართოების პრეცედენტი უკვე არსებობს, როდესაც მასში, თავდაპირველად გათვალისწინებული საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირების შემდეგ, ნეიტრალური პასპორტის მქონე პირებიც ჩაერთვნენ. თუმცა საქართველოში მცხოვრებ უცხოელებისთვის C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის პირდაპირი გზა არ არსებობს, თუ, რასაკვირველია, ისინი არ ჩაიდენენ დანაშაულს და უფასო გამოკვლევასა და მკურნალობს მსჯავრდებულის სტატუსით არ დაექვემდებარებიან.
 
საქართველოს აქვს ყველა რესურსი იმისათვის, რომ C ჰეპატიტის ელიმინაციის წარმატებულ მაგალითად იქცეს და, თავისი გამოცდილებით, გზა გაუხსნას ამ დაავადების აღმოფხრვას მსოფლიოს მასშტაბით, მაგრამ პროგრამა ვერ ჩაითვლება წარმატებულად, სანამ გვეცოდინება, რომ საქართველოში არსებობს თუნდაც ერთი ადამიანი, რომელიც  დახმარებას ელის და ჩვენ მას უარს ვეუბნებით.

С ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა, რომელიც 2015 წლის აპრილიდან ამერიკის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის მხარდაჭერით და კომპანია „გილდეასთან“ თანამშრომლობით ხორციელდება და საქართველოში პაციენტთა უფასო გამოკვლევას და მკურნალობას ითვალისწინებს, დაახლოებით ერთი თვის წინ მწვავე კრიტიკის ქვეშ მოექცა. 
 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ 2020 წლის 10 იანვარს გამოქვეყნებული აუდიტის ანგარიშის თანახმად, ჯანდაცვის სამინისტრომ 2018 წელს С ჰეპატიტის სამკურნალოდ განკუთვნილი, ნახევარ მილიარი ლარზე მეტის ოდენობის მედიკამენტები, ვარგისიანობის ვადის გასვლის გამო, ჩამოწერა. ოფიციალური მონაცემების თანახმად, ბოლო წლებში, სახელმწიფო ვერ ახერხებს ბენეფიციართა მიზნობრივი რაოდენობის მოზიდვას (20 ათასი პაციენტი წელიწადში) და ყოველწლიურად პროგრამით გათვალისწინებულზე ნაკლები ბენეფიციარი სარგებლობს. მაგალითად, 2017 წელს პროგრამაში 15 ათასამდე ბენეფიციარი ჩაერთო, 2018 წელს კი მათმა რაოდენობამ 10 ათასს ოდნავ გადააჭარბა. ჯანდაცვის სამინისტრომ გასულ წელს სპეციალური საინფორმაციო კამპანიაც წამოიწყო, რომელიც მოქალაქეებს მოუწოდებდა, ესარგებლათ უფასო მომსახურებით, ჩაეტარებინათ გამოკვლევა და, C ჰეპატიტის დადგენის შემთხვევაში, მიეღოთ უფასო მკურნალობა. 
 
C ჰეპატიტის ელიმინაციის ეროვნული სტრატეგიის თანახმად, 2020 წლისთვის საქართველო მიზნად ისახავს: C ჰეპატიტით ინფიცირებულთა 90%-ის (135 000 ადამიანის) დიაგნოზირებას; ქრონიკული C ჰეპატიტის მქონე პაციენტების 95%-ის (128 250 ადამიანის) მკურნალობას; ნამკურნალებ პირთა 95%-ის (122 000 ადამიანის) განკურნებას. შედეგად, C ჰეპატიტის აქტიური დაავადების გავრცელება 0.5%-მდე უნდა შემცირდეს.
 
 
გამოყენებული რესურსები:
 
„კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ მოხარულია გაცნობოთ, რომ ორგანიზაციას შემოუერთდა გიორგი სელიმაშვილი, რომელიც საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით იმუშავებს და ხელს შეუწყობს ბენეფიციარებთან, პარტნიორებსა და მედიასთან კომუნიკაციას.
 
გიორგი 10 წელზე მეტია მუშაობს საზოგადოებასთან ურთიერთიბის და კომუნიკაციის მიმართულებით, იგი ჩართული იყო იურიდიული სერვისების გამწევი და ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციების პროექტებში. სხვადასხვა დროს თანამშრომლობდა იურიდიული დახმარების სამსახურთან,  გაეროს განვითარების პროგრამასთან (UNDP), ღია საზოგადოების ფონდთან (OSGF), ბრიტანეთის საბჭოსთან, სამართლის განვითარების საერთაშორისო ორგანიზაციასა (IDLO) და სხვებთან. 
 
გიორგის, 2014 წელს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოპოვებული აქვს საჯარო მმართველობის მაგისტრის ხარისხი. მას აქვს სწავლებისა და კვლევის გამოცდილება. არის რამდენიმე სამეცნიერო სტატიის თანაავტორი. 
 

CEDAW კომიტეტმა საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილების აღსრულებაზე ზედამხედველობა დაასრულა

გაეროს „ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტმა (CEDAW) გასულ თვეს მიიღო გადაწყვეტილება დაასრულოს ზედამხედველობა საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილ გადაწყვეტილებაზე. კომიტეტმა განაცხადა, რომ საქმეზე X და Y საქართველოს წინააღმდეგ საქართველოს შესრულებული აქვს საერთაშორისო ვალდებულება და საჭიროდ აღარ მიიჩნევს ზედამხედველობის გაგრძელებას.

საუბარია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ მიერ CEDAW კომიტეტში წარდგენილ საქმეზე. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ეს არის საქართველოდან CEDAW კომიტეტში გაგზავნილი პირველი განაცხადი საქართველოდან და წარდგენილ საქმეზე გამოტანილი ერთადერთი გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც კომიტეტმა დაადგინა, რომ განმცხადებლები და მათი არასრულწლოვანი შვილები იყვნენ ოჯახში არაერთგზის ძალადობის მსხვერპლები და საქართველოში არსებული საკანონმდებლო-საპროცესო ბაზა ვერ უზრუნველყოფდა ძალადობის დროს სათანადო გამოძიებას და დაზარალებულთა უფლებების შესაბამის დაცვას. კომიტეტმა საქართველოს სახელმწიფოს დაავალა უზრუნველეყო:
• მოსარჩელეებისთვის უფლებების დარღვევის სიმძიმესთან თანაზომიერი ფინანსური კომპენსაციის გადახდა;
• ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათვის და მათი შვილებისათვის დროული და სათანადო დახმარება, მათ შორის თავშესაფრით და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერით;
• ცნობადობის ასამაღლებელი კამპანიების გაძლიერება და ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკის დამკვიდრება;
• „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციის შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენციის“ (სტამბულის კონვენციის) რატიფიცირება;
• სავალდებულო ტრენინგების ჩატარება მოსამართლეების, ადვოკატებისა და სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლებისათვის, მათ შორის პროკურატურის თანამშრომლებისათვის ოჯახში ძალადობის პრევენციასთან, ოჯახში ძალადობის განმარტებასა და გენდერულ სტერეოტიპებთან დაკავშირებით;
• ტრენინგების ჩატარება CEDAW კონვენციაზე, მის დამატებით ოქმზე და კომიტეტის ზოგად რეკომენდაციებზე, განსაკუთრებით მე-19 რეკომენდაციასთან დაკავშირებით.

სწორედ აღნიშნული გადაწყვეტილების დამსახურებაა, ის რომ საქართველოს ხელისუფლება იძულებული გახდა შეესრულებინა თითქმის ყველა რეკომენდაცია, მათ შორის უზრუნველეყო, რომ გაეროს კომიტეტების დადებითი გადაწყვეტილება გამხადრიყო საქმის განახლების და დაზარალებულად ცნობილი პირებისათვის კომპენსაციის გადახდის საფუძველი. სწორედ აღნიშნული ცვლილებების შედეგად მოხერხდა, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით საქართველოს სახელმწიფოს მოსარჩელეების სასარგებლოდ კომპენსაციის სახით 40 000 ლარის გადახდა დაეკისრა.

დაზარალებულებმა კომპენსაცია გასულ თვეს მიიღეს.

საქმე X და Y საქართველოს წინააღმდეგ CEDAW კომიტეტში ორგანიზაციამ „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ საერთაშორისო პარტნიორებთან (INTERIGHTS, EHRAC) ერთად 2009 წელს წარადგინა. კომიტეტმა გადაწყვეტილება 2015 წელს გამოიტანა.