შეხვედრა უზბეკეთის დელეგაციასთან
24.09.2019
24 სექტემბერს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე კახა წიქარიშვილი უზბეკეთის დელეგაციას შეხვდა.
დლეგაცია დაკომპლექტებული იყო, როგორც უზბეკეთის პარლამენტის წევრებით, ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებით.
შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოში არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობის სპეციფიკის გაცნობა და მართლმსაჯულების საკითხებზე მსჯელობა.
უზბეკეთის დელეგაცია საქართველოში 4 დღის მანძილზე ხვდება სხვადასხვა არასამთავრობო და სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლებს.