შეხვედრა რუსთავის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან
19.10.2018
17 ოქტომბერს „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ იურისტებმა შეხვერდა გამართეს რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლებთან.

შეხვედრის მთავარი მიზანი იყო სამუშაო ადგილზე შევიწროების საკითხების განხილვა და ბოლო კვლევების მონაცემების გაცნობა. ამასთანავე მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებს მიეწოდათ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ არის დარეგულირებული სამუშაო ადგილზე შევიწროების/სექსუალური შევიწროების საკითხები როგორც ქართულ, ასევე სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების სამართლებრივ სივრცეში. საკითხის სხვადასხვა ასპექტების განხილვა მიმდინარეობდა დისკუსიის რეჟიმში. მხარეებმა გაუზიარეს ერთმანეთს მოსაზრებები და შეთანხმდნენ ამ კუთხით შემდგომ თანამშრომლობაზე.

„კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ პროექტს „სამუშაო ადგილებზე შევიწროების/სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ ბრძოლა განათლების, სამართლებრივი კონსულტაციების/იურიდიული დახმარების და ადვოკატირების გზით“ კანადის ფონდი ადგილობრივი ინიციატივებისთვის მხარდაჭერით ახორციელებს.