სიახლეები

ტრენიგები და იურიდიული კონსულტაციები რუსთავში
10-11 ოქტომბერს კონსტიტუციის 42-ე მუხლმა რუსთავში პროექტ ,,ქალი მსჯავრდებულებისთვის, რომელთაც განუცდიათ ძალადობა და დისკრიმინაცია, და მათი დაუცველი შვილებისთვის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება“ ფარგლებში ტრენინგები და იურიდიული კონსულტაცები ჩაატარა.
ტრენიგებს ესწრებოდნენ ყოფილი პატიმრები და პრობაციონერი ქალები.
ტრენინგის თემატიკა ეძღვნებოდა ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობას. აუდიტორიის კითხვების უმრავლესობა ეხებოდა პრობაციის პირობებში ქვეყნიდან გასვლის პროცედურებს, ალიმეტის მიღებას, განქორწინებისა და სოციალურ საკითხებს.
პროექტი მიმდინარეობს ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.
26.09.2018
ბეჭდვა