წარმატებული საქმე
31.07.2018

22 ივნისის თბილისის საქალაქო სასამართლოს საქმეთა კოლეგიის განჩინებით შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ ციალა მუხიგულაშვილის სასარგებლოდ დაეკისრა ზიანის ანზღაურების სახით 18 000 (თვრამეტი) ლარის გადახდა.

კონსტიტუციის 42-ე მუხლი წარმოადგენდა და იცავდა ქალბატონ ციალა მუხიგულაშვილის ინტერესებს თბილისის საქალაქო სასამართლოში შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ წინააღმდეგ წარდგენილ სარჩელზე. სასარჩელო მოთხოვნას წარმოადგენდა კომპანიის მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

კერძოდ, შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ წყალსადენის ქსელის არაერთგზის დაზიანებამ გამოიწვია ციალა მუხიგულაშვილის საცხოვრებელი სახლის ამორტიზაცია. მისი საცხოვრებელი სახლი ავარიულ მდგომარეობაში იყო და იქ ცხოვრება ქალბატონი ციალასა და მისი ოჯახის წევრების სიცოცხლეს მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმიდა.

მხარეთა შორის დავა დასრულდა მორიგებით და დაზარალებულს ზიანი აუნაზღაურდა.