სიახლეები
სპეციალური მიმართვა მთავარ პროკურატურას აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით
12.02.2018

აფგან მუხთარლის საქმეზე ,,თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი,, წევრი ორგანიზაცია ,,კონსტიტუციის 42-ე მუხლი,, ადვოკატ არჩილ ჩოფიკაშვილი საქართველოს მთავარ პროკურატურას 13:00 საათზე სპეციალური განცხადებით მიმართავს მოთხოვნით:

1. გამძიებამ უზრუნველყოს გადაცემა ,,პოსტკრიპტუმიდან,, აფგან მუხთარლის ინტერვიუს ამოღება და სისხლის სამართლის საქმეზე დართვა;

2. გადაეცეს ადვოკატს სს საქმის მასალების ქსეროასლები სრულად, საქმის სრულყოფილად გაცნობის და დაცვის უფლების განხორციელების მიზნით.

3. შემდგომი გამოძიება წარიმართოს სსკ 143.1.2.3.4- ე და 154-ე მუხლებით გათვალისწინებული კვალიფიკაციით;

4. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების თანდასწრებით უზრუნველყოფილი იქნეს შეხვედრა საქართველოს მთავარ პროკურორთან.

ბეჭდვა