დასრულებული პროექტები
2016 წლის 1 თებერვლიდან ააიპ „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ იწყებს პროექტის განხორციელებას „ქალთა, განსაკუთრებით კი ეთნიკურ უმცირესობათა ჯგუფს
15 ოქტომბერს ორგანიზაცია “კონსტიტუციის 42-ე მუხლმა” პროექტი 13-14 ივნისს თბილისში სტიქიით მიყენებული ზიანის აღმოფხვრისათვის მობილიზებული
2014 წლის სექტემბრიდან, ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველო“-ს მხარდაჭერით, შეიქმნა ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაციისგან შემდგარი კოალიცია,
პროექტი ხორციელდება «კონსტიტუტციის 42-ე მუხლის მიერ, USAID-ის მხარდაჭერით.