დასრულებული პროექტები
პროექტი განხორციელდა “ფონდი ღია საზოგადოება – საქართველოს” მხარდაჭერით. პროექტი რეგიონალურია და ერთდროულად მიმდინარეობს
აღნიშნული პროექტი განხორციელდა “გერმანიის ტექნიკური საზოგადეობის”(GTZ) ფინანსური მხარდაჭერით.
2006 წლიდან 2010 წლამდე ,,კონსტიტუციის 42-ე მუხლმა” ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდჭერითა და
პროექტის სახელწოდება – სასოფლო რაიონებში მცხოვრებ ქალებში ინფორმირებულობის ამაღლების ხელშემწყობი კამპანიები
დონორი – OSGF

პროექტის მიზანი

სოციალურად დაუცველი და მარგინალური მოსახლეობის ჯანმრთელობის უფლების დაცვის გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალწარმოების მეშვეობით.

პროექტის ამოცანები:
ადამიანის უფლებების დაცვა სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით ჯანმრთელობის უფლების დაცვის სხვადასხვა საკითხებზე;
სოციალურად დაუცველი და მარგინალური მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ჯანმრთელობის უფლების დაცვის საშუალებებზე;
გამოცემის მომზადება სოციალურად დაუცველი და მარგინალური მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის უფლების დაცვის შესახებ.
ადვოკატებთან მჭიდრო თანამშორომლობა მოსახლეობის ჯანმრთელობის უფლების დაცის მიზნით.
პროექტი განხორციელდა: ელენა ფილეევას, როლანდ ასაკაშვილისა და ნათია ჩაჩანიძის მიერ.