ნინო გაბრიჭიძე 2019 წლის 1 მარტიდან მუშაობს „კონსტიტუციის 42-ე მუხლში“ წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის კვლევის სპეციალისტად.

განათლება:
2015 წელს დაასრულა საბაკალავრო პროგრამა საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
2018 წელს მიენიჭა პოლიტიკური მეცნიერებების მაგისტრის ხარისხი ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში

სამუშაო გამოცდილება:
2019 წლის 1-ლი მარტიდან მუშაობს „კონსტიტუციის 42-ე მუხლში“ წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის კვლევის სპეციალისტად გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის (UNHCR) მიერ მხარდაჭერილ პროექტში „ლტოლვილების, თავშესაფრის მაძიებლებისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების დაცვა და გაძლიერება საქართველოში“
2017 წელს გაიარა პრაქტიკა გერმანიის საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს (DGAP) ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, რუსეთისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების კვლევით ცენტრში, ბერლინი, გერმანია
2015  წელს მუშაობდა პროექტის ასისტენტად ორგანიზაციაში „თანამშრომლობა მშვიდობისა და პროგრესისათვის“ (CPP), პროექტი „უცნობი საბჭოთა წარსული“, თბილისი
2015 წელს  გაიარა სტაჟირება „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ თბილისის ოფისში

ტექბიკური უნარჩვევები:
ენები: ქართული, ინგლისური, გერმანული, რუსული
ელენე ფილეევა კონსტიტუციის 42-ე მუხლში 2003 წლიდან მუშაობს იურისტად.

განათლება:

1995-2000  წელი წარჩინებით დაამთავრა თბილისის  უნივერსიტეტი „ლეგია და კომპანია“, სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, მაგისტრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.
ნოემბერი  2007- სექტემბერი , 2008 -  დაამთავრა  ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო  კურსი , ჰელსინსკის ფონდი,პოლონეთი. ნოემბერი 2011-მაისი, 2013, მაისი - სწავლობდა, ქალთა ადამიანის უფლებათა  პროგრამაში, ბულგარეთი.2011 წლიდან დღემდე  არის კავკასიის სამართლის სკოლის დოქტორანტი საჯარო სამართლის მიმართულებით.2017 წელს სექტემბერში გაიარა ევროპის საბჭოს   პროგრამის HELP ტრენერთა სერტიფიცირებული კურსი( ToT).

სამუშაო
გამოცდილება:
მუშაობდა მრავალ პროექტებში როგორც იურისტის  ასევე კოორდინატორის, ტრენერისა და ექსპერტის თანამდებობზე, მათ შორის:2017  წლის ივნისიდან დღემდე არის ადამიანის უფლებათა ფონდის  პროგრამის „ International Law In Advocacy” (ILIA ) კოორდინატორ - იურისტი. 2018 წლის ოქტომბერი- დეკემბერი- იურისტის პოზიციაზე პროექტში „შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობა“; 2018 წლის ინვრიდან 2018 წლის ივლისამდე მუშაობდა იურისტად პროექტში „ არასამთავრობო სექტორის ჩართულობა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სამართლის მართმსაჯულების პროცესში“.2016 წლის  - 2017  წლის პერიოდში აქტიურად მუშაობდა თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის პროექტებში, მათ შორის საგანმანათლებო ხასიათისა.
2016 წლის თებერვლიდან 2016 წლის მარტამდე მუშაობდა PROLoG მიერ დაფინანსებულ პროექტში „ რეგიონში მცხოვრებ ქალთა სასამართლოსადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა“იურისტ-ტრენერის პოზიციაზე.2014 წლის ინვრიდან 2016 წლის იანვრამდე -  USAID მიერ დაფინანსებული პროექტში „ გენდერული დისკრიმინაციის აღმოფხრის ხელშეწყობა“ უფროსი იურისტის პოზიციაზე სტრატეგიული სამართალწარმოების მიმართულებით. 2006 წლიდან 2016 წლამდე  მუშაობდა“ სტრატეგიული სამართალწარმოება საქართველოში“ პროექტის იურისტად. 2012 წლის მაისიდან 2013 წლის დეკემბრის ჩათვლით  იყო UNDP მიერ დაფინანსებული პროექტის “შშმ პირთა სახელმწიფო საკოორდინაციო საბჭოს გაძლიერების ხელშეწყობა “ ექსპერტის თანამდებობაზე. 2010 წლის ივნისიდან- 2011 წლის აპრილამდე მუშაობდა UN WOMAN მიერ დაფინასებულ პროექტის“ ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრა და პრევენცია“ კოორდინატორ - იურისტად. 2009-2010  წლის განმავლობაში ჩართული იყო „ 42-ე მუხლის“   და კავკასიის სამართლის სკოლის  იურიდიული  კლინიკის პროგრამაში, ტრენერ- ადვოკატის პოზიციაზე.
მუშაობს სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით, თუმცა მას გააჩნია სისხლის სამართლის კუთხით მუშაობის გამოცდილება, ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მრავალი შეტანილი საჩივრების ავტორია. ასევე არის ქალთა ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტში გაგზავნილი განაცხადის ავტორი( X და Y საქართველოს წინააღმდეგ).
სხვადასხვა პერიოდში მან აქტიურად იყო ჩართული  სასამართლო და  საარჩევნო მონიტორინგის პროცესებში.
2010  წლის ინვრიდან 2015 წლის მარტამდე იყო ორგანიზაციის გამგეობის წევრი,ხოლო 2014 წლის აგვისტოდან 2015 წლის მარტამდე ასრულებდა  ორგანიზაციის თავმჯდომარის ფუქნციებს .2018 წლიდან  სამხრეთ კავკასიის სამართლებრივი ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრია.
 
ტექნიკური უნარ-ჩვევები:
ენები
- რუსული, ქართული, ინგლისური

სალომე რობაქიძე 2019 წლის მარტიდან არის კონსტიტუციის 42-ე მუხლის სამართლებრივი კონსულტანტი

განათლება:
2017-2018 წელს  დაასრულა ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის კვლევითი პროგრამა, ბერლინის პარლამენტის სასწავლო ფონდის სტიპენდიანტი.  2015-2016 წლებში იყო რობერტ ბოშის ფონდის პროექტის ,,კარგი მმართველობის“ (Good Governance 2015/16) მონაწილე.
2012-2013 წლებში დაასრულა ჰამბურგის უნივერსიტეტის სამოქალაქო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა (LL.M.), DAAD-ის სტიპენდიანტი. 2008-2010 წლებში დაასრულა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა კერძო სამართლის მიმართულებით. 2004-2008 წლებში დაასრულა ამავე უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამა.

სამუშაო გამოცდილება:
2019 წლის მარტიდან დღემდე არის სამართლებრივი კონსულტანტი, საქართველოში გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენლობის (UNHCR) მხარდაჭერილ პროექტში ,,ლთოლვილთა, თავშესაფრის მაძიებელთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა დაცვა და გაძლიერება“.  
ოქტომბერი/2010 - სექტემბერი/2012 მოსამართლის თანაშემწე - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია.
იანვარი/2014 - სექტემბერი/2017 მოსამართლის თანაშემწე - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია.
მარტი/2016 - ივლისი/2016 - პრაქტიკანტი გერმანიის პარლამენტში ფედერალური შინაგან საქმეთა მინისტრის ბიუროში, გერმანიის პარლამენტის საერთაშორისო საპარლამენტო სტიპენდიის ფარგლებში (IPS).
თებერვალი/2008-ნოემბერი/2008 - ადვოკატის/სამართლებრივი კონსულტანტის  თანაშემწე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების სამსახურში

ენები:  ქართული, რუსული, ინგლისური და გერმანული.
სოფიკო ალექსიძე 2007 წლიდან მუშაობს  იურისტის პოზიციაზე ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლში“.

განათლება:
2008 წელს მიიღო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივრსტეტის სამართალმცოდნის ბაკალავრის ხარისხი.

სამუშაო გამოცდილება:
ამ პერიოდის განმავლობაში იგი იყო სხვადასხვა პროექტების იურისტი. ასევე, წარმატებით იმუშავა აგვისტოს ომის საქმეებზე და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გაგზავნა სარჩელები. რამოდენიმე პროექტში იმუშავა როგორც მიწვეულმა ტრენერმა. ამჟამად ის მუშაობს პროექტ „ქალი მსჯავრდებულებისთვის, რომელთაც განუცდიათ ძალადობა და დისკრიმინაცია, და მათი დაუცველი შვილებისთვის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება“ იურისტის პოზიციაზე.

ტექნიკური უნარ-ჩვევები
ენები
 - ქართული, რუსული, ინგლისური