მარიამ მუქერია - ადმინისტრაციული ასისტენტი
მარიამ მუქერია 2019 წლის მარტიდან მუშაობს „კონსტიტუციის 42-ე მუხლში” ადმინისტრატორის ასისტენტის თანამდებობაზე.

განათლება:
2018 წლიდან სწავლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და მეცნიერების ფაკულტეტის სოციოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე;
2018 წელს დაასრულა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სოციოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა.

სამუშაო გამოცდილება:
სექტემბერი/2018 - ნოემბერი/2018, კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი, ცენტრალური საარჩევნო კომისია;
აპრილი/2018 - აგვისტო/2018, კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტში სტაჟიორი, ცენტრალური საარჩევნო კომისია;
აპრილი/2018 - ივნისი/2018, ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის განვითარების სამმართველოში სტაჟიორი, საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;
ნოემბერი/2017 - დეკემბერი/2017 ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის განვითარების სამმართველოში სტაჟიორი, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო;

ტექნიკური უნარ-ჩვევები:
ენები
- ქართული, ინგლისური