კონსტანტინე ჩაჩიბაია - იურისტი
კონსტანტინე ჩაჩიბაია 2018 წლის ოქტომბრიდან მუშაობს კონსტიტუციის 42- მუხლში”  იურისტის პოზიციაზე.

განა
ლება:
2014 წელს დაასრულა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამა.
2016 წელს  დაასრულა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის საჯარო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა.
2016-2019 წლებში სწავლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტის რელიგიის კვლევების სამაგისტრო პროგრამაზე.

სამუშაო
გამოცდილება:
ივნისი/2018  - სექტემბერი/2018 - იურისტი, შპს „ავერსის კლინიკა“.
ოქტომბერი/2017 - მაისი/2018 - იურისტი ა(ა)იპ „რელიგიები მშვიდობისთვის“.
ოქტომბერი/2016 - სექტემბერი/2017 - წამყვანი სპეციალისტი, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური.
თებერვალი/2016 - სექტემბერი2016 - იურისტი შპს „საგანმანათლებლო-საკონსულტაციო ჯგუფი“.
იანვარი/2015 - ივლისი/2015 - იურისტის თანაშემწე/სტაჟიორი - ა(ა)იპ „საქართველოს ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაცია“.

ტექნიკური
უნარ-ჩვევები:
ენები
 - ქართული, რუსული, ინგლისური