ჩვენი გუნდი
რუსუდან გორთამაშვილი - ადმინისტრაციული ასისტენტი
რუსუდან გორთამაშვილი "კონსტიტუციის 42-ე მუხლს" 2019 წლიდან შემოუერთდა და მუშაობს ადმინისტრაციული ასისტენტის პოზიციაზე.

განათლება:
2010 - 2014 წწ. - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი - სამართლის, სოციალური მეცნიერებებისა და დიპლომატიის ბაკალავრი;
2014 - 2016 წწ. - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი - სოციალური მეცნიერებების მაგისტრი;
 
ტრენინგები და სერტიფიკატები:
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმა საქართველოში - მედიაცია და განრიდება (Unicef, ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი, 2012 წლის ოქტომბერი);
ტრენინგი შრომის სამართალში (ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი, 2014 წლის დეკემბერი).

სამუშაოგამოცდილება 
2014 . - 2019 წლამდე სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტიიურისტი; 

ტექნიკური უნარ-ჩვევები:
ენები
 - ქართული, ინგლისური.
ბეჭდვა