ჩვენი გუნდი
რუსუდან მჭედლიშვილი - იურისტი
რუსუდან მჭედლიშვილი 2004 წლიდან მუშაობს ორგანიზაცია ,,კონსტიტუციის 42- მუხლი  იურისტის პოზიციაზე.

განათლება:
2000-2005 წელი დაამთავრა თბილისის ,,ბიზნესის სახელმწიფო ინსტიტუტი”, სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, მაგისტრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი

2017 წელი ოქტომბერიდან -2018 წელი ივლისის ჩათვილთ გაიარა ევროპის საბჭოს  სასწავლო პროგრამა (ILIA / HELP 2017) ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში შეტანილი საჩივრების კრიტერიუმების შესახებ. "საერთაშორისო სამართალი საზოგადოებრივი ინტერესის დაცვის შესახებ" (ILIA პროგრამა) .

სამუშაო გამოცდილება:

რუსუდანი ძირითადათ
მუშაობს სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართლის მიმარულებით, თუმცა მას აქვს მუშაობის გამოცდილება სტრატეგიული, საკონსტიტუციო და საგადასახადო სამართალწარმოების  მიმართულებით.
2014 წლიდან 2018 წლის მარტამდე მუშაობდა იურისტის პოზიციაზე ,,თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის“ Ned-ის პროექტში, რომელიც ითვალისწინებდა აზერბაიჯანიდან გაძევებული აქტივისტების მხარდაჭერას .
2019 წლის მარტიდან მუშაობს UNHCR-ის პროექტის-,,საქართველოში ლტოლვილთა, თავშესაფრის მაძიებელთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების სამართლებრივი დაცვა და გაძლიერება“ ფარგლებში სამართლებრივი კონსულტანტის პოზიციაზე.
მისი თანაავტორობით გამოცემულია:
  • ,, ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭების პროცედურები;
  • ,,2015 წლის 13-14 ივნისს თბილისში სტიქიით მიყენებული ზიანის აღმოფხვრისათვის მობილიზებული თანხებისა და რესურსების ხარჯვის პროცესის მონიტორინგის ანგარიში”;
  • კვლევ,,სახელმწიფო ქონების პრივატიზების აგრესიული პოლიტიკა, ანუ ,,პრივატიზება ქართულად ;
  • ,,ბიზნეს სფეროში არსებული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის კვლევა
  • ,,აღკვეთის ღონისძიებების გამოყენება სისხლის სამართლის პროცესში-კანონმდებლობისა და პრაქტიკის კვლევა;
  • სისხლის სამართლის პროცესში საპროცესო შეთანხმების გამოყენებასთან დაკავშირებით-კანონმდებლობისა და პრაქტიკის კვლევა
  • ქალთა სამართლებრივი გზამკვლევი. 
  • ანგარიში ,,საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობა და კონსტიტუციური კონტროლი საქართველოში.”
ტექნიკური უნარ-ჩვევები:
ენები
 - ქართული, რუსული
 
ბეჭდვა