საქართველოში ლტოლვილების, თავშესაფრის მაძიებლებისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების მდგომარეობასა და დაცვის მექანიზმებზე რადიო თავისუფლების "დილის საუბრებში" ისაუბრა ანა გუდაძემ, რომელიც პროექტ  "ტოლვილების, თავშესაფრის მაძიებლებისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების დაცვა და გაძლიერება საქართველოში" იურისტია.alt

შრომის უსაფრთხოების ნორმებისა და არსებული საგანგაშო ვითარების შესახებ პირველი რადიოს ღია სტუდიის ეთერში ისაუბრა "კონსტიტუციის 42-ე მუხლის" გამგეობის თავმჯდომარე კახა წიქარიშვილმა.

alt

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების უფლება

შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს სამსახურის ძიებისას დამაბრკოლებლად ხვდებათ ქვეყანაში არსებული ბარიერები და შეზღუდვები, რაც წარმოადგენს ხელისშემშლელ ფაქტორს შშმპ დასაქმებისთვის.

რატომ უნდა დაასაქმოთ შშმ ადამიანი თქვენს კომპანიებში?

ისინი სანდო და ერთგული თანამშრომელები არიან;

დადებითად მოქმედებენ სამუშაო გარემოს მრავალფეროვნების შექმნაში და ამით ქმნიან მაღალი ხარისხის პროდუქტსა და სერვისს;

ხელმისაწვდომი და თანასწორი სამუშაო გარემოს შექმნა ხელს უწყობს კომპანიის რეპუტაციის ზრდას;

და რაც მთავარია, მოაქვთ წარმატება და მეტი მოგება კომპანიისთვის.

შევიწროება სამუშაო ადგილზე

შევიწროების მსხვერპლი შეიძლება გახდეს ქალიც და კაციც.
შევიწროება შესაძლოა გამოიხატოს ფიზიკურ, ვერბალურ, არავერბალურ, არასასურველ ქცევაში, რა დროსაც ადამიანი თავს დამცირებულად გრძნობს.


ისარგებლე შენი უფლებით! გახადე შენი ხმა გადამწყვეტი!

შშმ პირებმა, კერძოდ, ფსიქო-სოციალური საჭიროების, ინტელექტუალური შეზღუდვისა და ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირებმა, საარჩევნო უფლებით სარგებლობის უფლება 2014 წლის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით მიიღეს.

პოლიციის სისტემის შესახებ რადიო 1-ის ეთერში საუბრობს "კონსტიტუციის 42-ე მუხლის" იუირისტი რუსუდან მჭედლიშვილი.

https://1tv.ge/audio/policiis-sistema-reformebi-da-gamowvevebi/