შეშფოთებას გამოვხატავთ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის განცხადებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, 4 ივლისს, ტელეჟურნალისტებთან საუბრისას, მინისტრმა უარყო სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშში მოყვანილი ფაქტები ქალ მსჯავრდებულთა სრული შემოწმების ფორმით გაშიშვლებისა და ბუქნების გაკეთების თაობაზე და იქვე შენიშნა, რომ „ბატონი უჩა გვაოცებს ხოლმე თავისი ნოვაციური აღმოჩენებით“.
მიგვაჩნია, რომ საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ ქალ მსჯავრდებულთა ე.წ. სრული შემოწმების პროცედურის უარყოფით შეფასებაზე სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის პასუხი, ერთი მხრივ, ხელს არ უწყობს პენიტენციური სისტემის რეფორმირების პროცესს, მეორე მხრივ, კი შეურაცხმყოფელია და ახდენს სახალხო დამცველის ინსტიტუტის დისკრედიტაციას.
მიგვაჩნია, რომ სასჯელაღსრულების სამინისტრო, შეურაცხმყოფელი განცხადების ნაცვლად, დაინტერესებული უნდა იყოს პენიტენციური სისტემის მეტი გამჭვირვალობითა და ანგარიშვალდებულებით, ასევე – სახალხო დამცველთან კონსტრუქციული თანამშრომლობით.
მიუხედავად გატარებული რეფორმებისა, პენიტენციურ სისტემაში ქალ მსჯავრდებულთა ღირსების შემლახავ შემოწმებასთან ერთად, კვლავ პრობლემად რჩება პატიმრების ხარისხიანი ჯანდაცვით, ჰიგიენური საშუალებებითა და ხანგრძლივი პაემნით უზრუნველყოფა, რაც სახელმწიფოს მხრიდან დამატებით ძალისხმევას საჭიროებს.
ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მივმართავთ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრს:
გადახედოს ქალ მსჯავრდებულთა ე.წ. სრული შემოწმების არსებულ პროცედურას და შეუსაბამოს იგი საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილ ადამიანის პატივისა და ღირსების შესაფერის მოპყრობას.
მიიღოს სათანადო ზომები პატიმრების ხარისხიანი ჯანდაცვით, ჰიგიენური საშუალებებითა და ხანგრძლივი პაემნით უზრუნველყოფის კუთხით.
ადამიანის უფლებათა ცენტრი;
ციხის საერთაშორისო რეფორმა;
კონსტიტუციის 42-ე მუხლი;
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია;
საზოგადოებრივი დამცველი;
საერთო სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი საქართველო“

ხელმომწერი ორგანიზაციები ვეხმიანებით 2017 წლის 16 აგვისტოს ცხინვალის de facto რეჟიმის მიერ ახალგორის რაიონში მცხოვრები ქართველი სამოქალაქო
9 აგვისტოს ადამიანის უფლებათა სახლის საკონფერენციო დარბაზში „კონსტიტუციის 42-ე მუხლმა“ პრესკონფერენცია გამართა რუსეთიდან დეპორტირებული
დღეს, 8 აგვისტოს, ცხრა წელი გავიდა რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყებიდან. 2008 წლის აგვისტოს ომს შედეგად მოჰყვა ასეულობით ადამიანის მსხვერპლი.

15 ივნისს, თელავშიკონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ იურისტებმა ჩაატარეს ტრენინგი, რომელსაც ესწრებოდნენ ყოფილი პატიმარი და პრობაციონერი ქალები. ტრენინგი ეძღვნებოდა ოჯახში ძალადობის გამოვლენისა და აღკვეთის მექანიზმებს; ქალების შრომითა და სოციალურ უფლებებს; რესოციალიზაცია და რეინტეგრაციას.

ტრენინგის შემდეგ ორგანიზაციის იურისტებმა იურიდიული კონსულტაციები გაუწიეს ტრენინგის მონაწილეებს.

„კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ ტრენიგებსა და კონსულტაციებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ატარებს პროექტის ქალი მსჯავრდებულებისთვის, რომელთაც განუცდიათ ძალადობა და დისკრიმინაცია, და მათი დაუცველი შვილებისთვის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება“ ფარგლებში.

15 მაისს ზუგდიდშიკონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ იურისტებმა ჩაატარეს ტრენინგი, რომელსაც ესწრებოდნენ ყოფილი პატიმარი და პრობაციონერი ქალები. ტრენინგი ეძღვნებოდა ოჯახში ძალადობის გამოვლენისა და აღკვეთის მექანიზმებს; ქალების შრომითა და სოციალურ უფლებებს; რესოციალიზაცია და რეინტეგრაციას.

ტრენინგის შემდეგ ორგანიზაციის იურისტებმა იურიდიული კონსულტაციები გაუწიეს ტრენინგის მონაწილეებს.

„კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ ტრენიგებსა და კონსულტაციებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ატარებს პროექტის ქალი მსჯავრდებულებისთვის, რომელთაც განუცდიათ ძალადობა და დისკრიმინაცია, და მათი დაუცველი შვილებისთვის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება“ ფარგლებში.