ვაკანსია

ააიპ "კონსტიტუციის 42-ე მუხლი" აცხადებს კონკურსს სამართლებრივი კონსულტანტის პოზიციაზე, საქართველოში გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენლობის (UNHCR) მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში - "ლტოლვილთა, თავშესაფრის მაძიებლთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა დაცვა და გაძლიერება".
 

ანაზღაურება - 1 900 ლარი (დარიცხული ხელფასი)

სამუშაოს დაწყების დრო: 2 დეკემბერი, 2019

სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი

 

მოვალეობები:

 

** პროექტის ბენეფიციარებისათვის სამართლებრივი კონსულტაციების, საჭიროების შემთხვევაში, იურიდიული დახმარების გაწევა, მათ უფლებრივ მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე;

** საქმისწარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში;

** ლტოლვილთა, თავშესაფრის მაძიებელთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის რეგულარული მონიტორინგი მათი განსახლების ადგილებზე და უფლებების შესახებ ცნობიერების ამაღლება;

** შესაბამისი ეროვნული კანონმდებლობის და საკანონმდებლო წინადადებების ანალიზი და სამართლებრივი დასკვნების მომზადება;

** პარტნიორ არასამთავრობო და საერთაშორისო, მათ შორის დონორ ორგანიზაციებთან და შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობა;

** საჭიროების შემთხვევაში, სხვა შესაბამისი აქტივობების შესრულება.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 

** უმაღლესი იურიდიული განათლება (მაგისტრის ხარისხი, სასურველია ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში ან საჯარო სამართალში).

** ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართლის საკითხებზე მუშაობის გამოცდილება. თავშესაფრისა და ბინადრობის, ასევე, მოქალაქეობის მინიჭების საკითხებზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად.

** სამართალწარმოების გამოცდილება ადმინისტრაციულ ორგანოებში; საერთო სასამართლოებში წარმომადგენლობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად.

** ინგლისური ენა - B2 დონე (C1 დონე ჩაითვლება უპირატესობად); რუსული ენა - საკომუნიკაციო დონეზე.

** ადვოკატთა ასოციაციის წევრობა ჩაითვლება უპირატესობად.

** საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა.

 

უნარ-ჩვევები:

 

** სამართლებრივი დოკუმენტების, მათ შორის, კვლევების მომზადება ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

** სრულყოფილი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენებზე; სრულყოფილი ზეპირი კომუნიკაცია რუსულ ენაზე.

** სამუშაოს შესრულების მაღალი მოტივაცია და პასუხისმგებლობა.

** პრეზენტაციების მომზადება/საჯარო გამოსვლები.

** გუნდური მუშაობა და მაღალი სამუშაო ეთიკა.

** შემჭიდროებულ ვადებსა და დაძაბულ რეჟიმში სამუშაოს სრულყოფილად შესრულება.

 

გამოცხადებულ პოზიციაზე მომართვის მსურველებმა, მიმდინარე წლის 22 ნოემბრის ჩათვლით, უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე office@article42.ge:

 

** CV (ინგლისურ და ქართულ ენებზე).

** სამოტივაციო წერილი ინგლისურ ენაზე.

** არსებობის შემთხვევაში, ინგლისური ენის (მოთხოვნილი დონის) ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი ან ინგლისურენოვანი საბაკალავრო ან/და სამაგისტრო პროგრამის დიპლომი.

** ორი რეკომენდატორის მონაცემები.

 

შერჩევა გაიმართება ორ ეტაპად:

1. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზი და შეფასება;

2. გასაუბრება (ინგლისურად და ქართულად).

ინგლისური ენის კომპეტენციის დონის დადგენის მიზნით, შესაძლოა, კანდიდატმა დამატებით გაიაროს ტესტირება.

 

კანდიდატი, შესაძლოა არჩეულ იქნას გამოსაცდელი ვადით, 2020 წლის 1 იანვრამდე.

 

სავალდებულოა, მეილის დასახელებაში მიეთითოს ის პოზიცია, რომელზეც შემოგაქვთ განაცხადი.

 

არასრულყოფილად წარმოდგენილი განაცხადები განხილული არ იქნება.