სტატიები
ორგანიზაცია ,,კონსტიტუციის 42-ე მუხლი,, ახორციელებს პროექტს ,,გაუფრთხილებლობით ჩადენილი დანაშაულებისათვის სასჯელის გამოყენების ანალიზი და თანაზომიერების კვლევა საქართველოში
სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილებით განსაზღვრული სანქციის მაქსიმუმს შეადგენს შესაბამისად, სამ წლამდე და ხუთ წლამდე
სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშული (ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა)