ანგარიშები
ადამიანის უფლებათა სახლმა და მასში შემავალმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მოამზადეს 2015 წლის ანგარიში რეგიონში ადამიანის უფლებების შესახებ. report – monitoring -Geo-Final