დიმიტრი ხაჩიძე - გამგეობის წევრი
დიმიტრი ხაჩიძე 2019 წლის 15 მარტს  „ კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“-ს საერთო კრების მიერ არჩეული იქნა გამგეობის წევრად. 
განათლება: