დასრულებული პროექტები
ქალთა უფლებების სამაგიდო წიგნის შექმნა, გავრცელება და შედეგების შეფასება
02.06.2010

პროექტის სახელწოდება: ქალთა უფლებების სამაგიდო წიგნის შექმნა, გავრცელება და შედეგების შეფასება

პროექტის ხანგრძლივობა: 2010 წლის ივნისიდან ნოემბრის ჩათვილთ

დონორი: გერმანიის ტექნიკური საზოგადეობა”(GTZ)

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

ქალთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა დაქალების ინფორმირებულობის დონის ამაღლება

პროექტის აქტივობები:

ქალთა უფლებებზე სამაგიდო წიგნის- გზამკვლევის შექმნა(თანდართული დისკით); გზამკვლევის გავრცელება ქალებში; შემუშავებული წიგნის აქტუალურობის შეფასება.

ბეჭდვა