დასრულებული პროექტები
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის აღსრულების ხელშეწყობა და მონიტორინგი
02.09.2014

პროექტის სახელწოდება: დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის აღსრულების ხელშეწყობა და მონიტორინგი

პროექტის ხანგრძლივობა: 2014 წლის სექტემბრიდან 2015 წლის სექტემბრამდე

დონორი: ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველო“

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

კოალიციაში შემავალი ორგანიზაციები ახორციელებენ დისკრიმინაციის შედეგად დაზარალებული პირების უფასო სამართლებრივ დახმარებას. კოალიციაში შედიან შემდეგი ორგანიზაციები: “ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი,” “იდენტობა,” “კონსტიტუციის 42-ე მუხლი,” “საფარი” და “საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია,“ რომლებიც დისკრიმინაციის სხვადასხვა ნიშნანებზე მუშაობენ თემატურად.

პროექტის აქტივობები:

აღნიშნული კოალიციის ფარგლებში, უშუალოდ „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ ახორციელებს პროექტს – „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის აღსრულების ხელშეწყობა და მონიტორინგი,“ რომლის ფარგლებშიც ორგანიზაცია ორიენტირებულია პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციით დაზარალებულების სამართლებრივ მხარდაჭერაზე. ამ მიმართულებით, ორგანიზაციამ აწარმოა 7 საქმე, როგორც საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში, ისე სასამართლოში.

პროექტის ფარგლებში მომზადდა კვლება: “დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში”.  ასევე მომზადდა საინფორმაციო ვიდეო რგოლი: „არ შეურიგდე დისკრიმინაციას!“.

ბეჭდვა