ინფოგრაფიკი - ქალი მსჯავრდებულებისთვის
21.03.2019

ქალი მსჯავრდებულებისთვის, რომელთაც განუცდიათ ძალადობა და დისკრიმინაცია, და მათი დაუცველი შვილებისთვის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება