ვიმუშაოთ თანასწორ გარემოში

თანაბარი ანაზღაურება

გენდერული დისკრიმინაცია სამსახურში მიღების დროს

გენდერული დისკრიმინაცია ორსულობის დროს

გენდერული დისკრიმინაციას ხელფასის განსაზღვრისას

სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილზე

ქალი და კაცის თანასწორობა