საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება პატიმართა უფლებებსა და პენიტენციალურ სისტემზე No Comments
2005 წლის ივნისი-აგვისტოს თვეებში, ორგანიზაცია ,,კონსტიტუციის 42-ე მუხლმა” ევროკავშირისა და Read more
პროკურატურის რეფორმის მხარდამჭერი პროექტი ( II ფაზა) No Comments
2006 წლის მაისიდან ,,ბრიტანეთის საბჭომ” ევროკავშირის დაფინანსებით, განახორციელა პროექტი ,,პროკურატურის Read more
საზოგადოების მიმართ ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებების გაზრდა და კანონის უზენაესობის ხელშეწყობა საქართველოში No Comments
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა იდენტიფიკაციისა და დახმარების ხელშეწყობა საქართველოში (განსაკუთრებით აჭარის რეგიონში) No Comments
დევნილი მოსახლეობის სამართლებრივი დახმარება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში No Comments
2008-2009 წლებში, ორგანიზაცია “კონსტიტუციის 42-ე მუხლმა” განახორციელა პროექტი “დევნილი მოსახლეობის Read more
პრაქტიკული ტრეინინგის კურსი ადამიანის უფლებათა დამცველი ადვოკატებისათვის No Comments
1999 წლის 27 აპრილს, სტრასბურგში, საქართველო ოფიციალურად აღიარეს ევროპის საბჭოს Read more
უფასო იურიდიული დახმარება სოციალურად დაუცველთათვის თბილისის საოლქო სასამართლოში No Comments
2002 წლის მაისიდან 2005 წლის ივნისის ჩათვლით, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების Read more
საქართველოს კანონმდებლობის სრულყოფა No Comments
2010 წელს, ორგანიზაცია ახორციელებდა პროექტს “საქართველოს კანონმდებლობის სრულყოფა”. პროექტის მიზანი: საქართველოს Read more
ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული ციხის რეფორმის ადვოკატირება No Comments
დონორი:  „საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში“ (G-PAC) პროექტის Read more