სამსახურებრივი გულგრილობისათვის გამოყენებული სასჯელების  თანაზომიერება სასამართლო პრაქტიკაში No Comments
ორგანიზაცია ,,კონსტიტუციის 42-ე მუხლი,, ახორციელებს პროექტს ,,გაუფრთხილებლობით ჩადენილი დანაშაულებისათვის სასჯელის Read more
შევიწროვება, როგორც დისკრიმინაციის სპეციფიკური ფორმა და მორალური ზიანის ანაზღაურების საკითხი No Comments
დემოკრატია თანასწორობის იდეას ეფუძნება. სწორედ ამიტომ, კანონის წინაშე თანასწორობა დემოკრატიული Read more
სტატიები „სტრატეგიული სამართალწარმოება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა დასაცავად“ No Comments
სტატიები მომზადდა პროექტ „სტრატეგიული სამართალწარმოება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა დასაცავად“ ფარგლებში, Read more