წამების და არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის აკრძალვა

წამების და არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის აკრძალვა

Post author

Leave a Reply