სტრატეგიული სამართალწარმოება ჯანმრთელობის უფლების დასაცავად

დონორი – OSGF

პროექტის მიზანი
სოციალურად დაუცველი და მარგინალური მოსახლეობის ჯანმრთელობის უფლების დაცვის გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალწარმოების მეშვეობით.

პროექტის ამოცანები:
ადამიანის უფლებების დაცვა სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით ჯანმრთელობის უფლების დაცვის სხვადასხვა საკითხებზე;
სოციალურად დაუცველი და მარგინალური მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ჯანმრთელობის უფლების დაცვის საშუალებებზე;
გამოცემის მომზადება სოციალურად დაუცველი და მარგინალური მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის უფლების დაცვის შესახებ.
ადვოკატებთან მჭიდრო თანამშორომლობა მოსახლეობის ჯანმრთელობის უფლების დაცის მიზნით.
პროექტი განხორციელდა: ელენა ფილეევას, როლანდ ასაკაშვილისა და ნათია ჩაჩანიძის მიერ.

Post author

Leave a Reply