სასოფლო რაიონებში მცხოვრებ ქალებში ინფორმირებულობის ამაღლების ხელშემწყობი კამპანიები

პროექტის სახელწოდება – სასოფლო რაიონებში მცხოვრებ ქალებში ინფორმირებულობის ამაღლების ხელშემწყობი კამპანიები
დონორი: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

პროექტის ამოცანები:
სოფლად მცხოვრები ქალების ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების შესახებ ცოდნის ამაღლება, სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაძლიერება და დემოკრატიული პროცესების სტიმულირება სემინარების ჩატარების სახით.

პროექტის მიზანია:
საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ ქალთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმა, ქალთა უფლებების რეალიზაციის პროცესში გარკვეული წვლილის შეტანა.
პროექტის ფარგლებში დამზადდა პასპორტი დაბ უკლეტი.
პროექტი განხორციელდა: მაკა გიოშვილის, თამარ გაბისონიას, ნინო ელბაქიძის, ანა თვარაძისა და ნათია ჩაჩანიძის მიერ.

Post author

Leave a Reply