სტატიები „სტრატეგიული სამართალწარმოება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა დასაცავად“

სტატიები მომზადდა პროექტ „სტრატეგიული სამართალწარმოება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა დასაცავად“ ფარგლებში, რომელიც მხარდაჭირეილია ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველო-ს მიერ“.
სტატიები იხილეთ თანდართულ ფაილში:
სტატია

Post author

Leave a Reply