სამსახურებრივი გულგრილობისათვის გამოყენებული სასჯელების  თანაზომიერება სასამართლო პრაქტიკაში No Comments
ორგანიზაცია ,,კონსტიტუციის 42-ე მუხლი,, ახორციელებს პროექტს ,,გაუფრთხილებლობით ჩადენილი დანაშაულებისათვის სასჯელის Read more
შევიწროვება, როგორც დისკრიმინაციის სპეციფიკური ფორმა და მორალური ზიანის ანაზღაურების საკითხი No Comments
დემოკრატია თანასწორობის იდეას ეფუძნება. სწორედ ამიტომ, კანონის წინაშე თანასწორობა დემოკრატიული Read more
დისკრიმინაციის თვისებურებანი და მისი ფორმები   შრომით ურთიერთობებში No Comments
დისკრიმინაცია ბერძნული სიტყვაა და ზოგადად არათანაბარ, უთანასწორო მოპყრობას ნიშნავს კონკრეტული Read more
დისკრიმინაციის საქმე სახელმწიფო დაწესებულების წინააღმდეგ – სასამართლო პრაქტიკა No Comments
როგორც ამ საკითხზე ერთ-ერთ სტატიაში უკვე ვისაუბრეთ, პრაქტიკაში არაერთგვაროვანი აღმოჩნდა Read more
უზენაესმა სასამართლომ პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციად არ მიიჩნია ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის წევრის გადაყენება საკრებულოს კომისიის პოსტიდან No Comments
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით, პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციად არ ჩაითვალა, როდესაც Read more