მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევა წამალდამოკიდებულთა უფლებების დასაცავად საქართველოში No Comments
პროექტი "მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევა წამალდამოკიდებულთა უფლებების დასაცავად საქართველოში"  განახორციელა "ზიანის Read more
შშმ პირთა ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში No Comments
ჩვენი ორგანიზაცია "კონსტიტუციის 42-ე მუხლი" პარტნიორ ორგანიზაციებთან: “ხელმისაწვდმი გარემო ყველასთვის” Read more
მცირე და საშუალო ბიზნესების მფლობელთა სასამართლოსადმი ნდობის ამაღლება No Comments
ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42-ე მუხლი ახორციელებდა პროექტს სახელწოდებით: “მცირე და საშუალო Read more
სტრატეგიული სამართალწარმოება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა დასაცავად No Comments
2015 წლის იანვრიდან ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ ახორციელებდა პროექტს „სტრატეგიული Read more
სტრატეგიული სამართალწარმოება ჯანმრთელობის უფლების დასაცავად No Comments
დონორი - OSGF პროექტის მიზანი სოციალურად დაუცველი და მარგინალური მოსახლეობის ჯანმრთელობის უფლების Read more
სასოფლო რაიონებში მცხოვრებ ქალებში ინფორმირებულობის ამაღლების ხელშემწყობი კამპანიები No Comments
პროექტის სახელწოდება - სასოფლო რაიონებში მცხოვრებ ქალებში ინფორმირებულობის ამაღლების ხელშემწყობი Read more
ქალთა უფლებების სამაგიდო წიგნის შექმნა, გავრცელება და შედეგების შეფასება No Comments
აღნიშნული პროექტი განხორციელდა “გერმანიის ტექნიკური საზოგადეობის”(GTZ) ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი დაიწყო 2010 Read more
ადამიანის უფლებების დაცვა ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში: წარმატებული მიდგომები და სიძნელეები No Comments
პროექტი განხორციელდა “ფონდი ღია საზოგადოება – საქართველოს” მხარდაჭერით. პროექტი რეგიონალურია Read more
მოწყვლადი და მარგინალური ჯგუფების წარმომადგენელთა სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში No Comments
პროექტი განხორციელდა 2008 წელს, საქართველოში ეუთო-ს მისიის მხარდაჭერით. პროექტი მიზნად ისახავდა Read more