ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებისა და ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების მონიტორინგი სამოქალაქო საზოგადოების მიერ No Comments
  პროექტის სათაური: ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებისა და ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების Read more
ქალთა, განსაკუთრებით კი ეთნიკურ უმცირესობათა ჯგუფს მიკუთვნებულ ქალთა გაძლიერება და მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა No Comments
  2016 წლის 1 თებერვლიდან ააიპ „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ იწყებს პროექტის Read more
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის აღსრულების ხელშეწყობა და მონიტორინგი No Comments
2014 წლის სექტემბრიდან, ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველო“-ს მხარდაჭერით, შეიქმნა ხუთი Read more